Biblioteki UAM

Wydziału Biologii

http://www.biologia.amu.edu.pl/page.php?id=wydzial-bibliotek

Wydział Chemii

http://chemia.amu.edu.pl/glowna/wchem/biblioteka

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

http://wfpik.amu.edu.pl/strona-glowna/wfpik/biblioteka-wydziaowa

Wydział Fizyki

http://fizykabiblioteka.amu.edu.pl/

Wydział Historyczny

http://bwh.amu.edu.pl/

Wydział matematyki i Informatyki

https://www.wmi.amu.edu.pl/pl/biblioteka

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 

http://wngig.amu.edu.pl/strona-glowna/jednostki-wydzialowe/biblioteka

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

https://wnpid.amu.edu.pl/pl/biblioteka.html

Dwuwydziałowa Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Studiów Edukacyjnych

http://wns.amu.edu.pl/strona-glowna/wns/biblioteka

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu  

http://wpa.amu.edu.pl/faculty/biblioteka.htm

Wydział Prawa i Administracji

http://prawo.amu.edu.pl/strona-glowna/jednostki-organizacyjne/biblioteka

Wydział Teologiczny

https://teologia.amu.edu.pl/strona-glowna/wt/biblioteka

Biblioteka Kampusu Ogrody

http://bko.amu.edu.pl/

Biblioteka Collegium Polonicum

https://www.cp.edu.pl/pl/biblioteka/index.html

Księgozbiór Ogrodu Botanicznego

http://www.obuam.robia.pl/biblioteka,i2987.html

Ośrodek Kultury Austriackiej – Biblioteka Austriacka

http://austria-uniwersytet.poznan.pl/biblioteka/

Biblioteka Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie

http://ike.amu.edu.pl/biblioteka/