Struktura organizacyjna

KIEROWNIK BIBLIOTEKI
mgr Danuta Plucinska
kustosz
danka@amu.edu.pl
61 829-37-56
DZIAŁ GROMADZENIA ZBIORÓW
mgr Aldona Górna – kierownik działu
kustosz
aldgor@amu.edu.pl
61 829-37-68
mgr Magdalena Licha
kustosz
magdali@amu.edu.pl
61 829-37-68
mgr Karolina Smyk
kustosz
ksbibl@amu.edu.pl
61 829-37-68
mgr Anita Suder
kustosz
suder@amu.edu.pl
61 829-37-68
DZIAŁ OPRACOWANIA ZBIORÓW
mgr Barbara Rzepecka – kierownik działu
kustosz
rzep@amu.edu.pl
61 829-37-68
mgr Łukasz Banaszak
kustosz
lukaszb@amu.edu.pl
61 829-37-68
mgr Karolina Fabiś
kustosz
fabiska@amu.edu.pl
61 829-37-58
mgr Agnieszka Kaczmarek
kustosz
jagna@amu.edu.pl
61 829-37-68
mgr Zofia Szulc
kustosz
zofijka@amu.edu.pl
61 829-37-57
DZIAŁ UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW i INORMACJI NAUKOWEJ
mgr Marta Plucińska – kierownik działu
kustosz
martap@amu.edu.pl
61 829-37-57
mgr Lucyna Drajewska
kustosz
l.drajewska@amu.edu.pl
61 829-37-57
lic. Agata Dworacka
st. bibliotekarz
kubus@amu.edu.pl
61 829-37-57
mgr Mirosława Jachymska
kustosz
mira@amu.edu.pl
61 829-37-58
mgr Agnieszka Kuśnierkiewicz
kustosz
agkus@amu.edu.pl
61 829-37-57
mgr Monika Olechnowicz
kustosz
monza@amu.edu.pl
61 829-37-57
mgr Agnieszka Ponicka-Rudnicka
kustosz
ponicka@amu.edu.pl
61 829-37-58
mgr Adrianna Przybylak
kustosz
apr@amu.edu.pl
61 829-37-58
mgr Magdalena Stasik
kustosz
mstasik@amu.edu.pl
61 829-37-68
mgr Izabella Włodarczak
kustosz
izawlo1@amu.edu.pl
61 829-37-57