Nowości

Nowości kwiecień 2017

Literatura

1.Bartosz, Danuta (1939- ) (Red.)
Jak podanie ręki : antologia poezji współczesnej. 4.= Wie ein Händedruck : Anthologie gegenwärtiger Poesie. 4.
Poznań : Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu, 2017.
Sygn. lokal.: L 3.11.55.2 I Jak podanie
Sygn.: LN31506

2.Buchowska, Dominika.

„A sense of form” : the art of David Bomberg
„Wyczucie formy” : sztuka Davida Bomberga
.
Warszawa : Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata ; Toruń : Wydawnictwo Tako, 2015.
Sygn. lokal.: SZ Wlk Bryt. P Buchowska D.
Sygn.: LN31777

3.Fernàndez, Josep-Anton (1963- ) ; Subirana, Jaume (1963- )(Red.).
Funcions del passat en la cultura catalana contemporània : institucionalització, representacions i identitat.
Lleida : Punctum, 2015.
Sygn. lokal.: L 3.22.3 I Funcions
Sygn.: LN31647

4.Gregori, Carme (1961- ).
Anotacions al marge : els aforismes de Joan Fuster.
València : Universitat de València, 2011.
Sygn. lokal.: L 3.22.5 I Fuster J./ k
Sygn.: LN31774

5.Koprowski, Szymon (1950- ).
Uszy van Gogha.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT, 2016.
Sygn. lokal.: LNP6544 Magazyn
Sygn.: LNP6544 Magazyn

6.Kotte, Andreas.

Studying theatre : phenomena, structures and functions.
Wien [etc] : Lit, 2010.
Sygn. lokal.: L 2.52 I Kotte A.
Sygn.: LN31926

7.Kneip, Matthias (1969- ).
Reise in Westpolen : Orte, die Geschichte erzählen.
Paderborn : Lektora, 2016.
Sygn. lokal.: L 3.11.56.3 I Kneip M./ t
Sygn.: LN31910

8.López-Pampló, Gonçal (1982- ).
D’Ors a Fuster : per una història de l’assaig en la literatura contemporània.
València : Universitat de València, 2017.
Sygn. lokal.: L 2.53 I Lopez-Pamplo G.
Sygn.: LN31773

9.Mitchell, Robert (1969- ).
Experimental life : vitalism in Romantic science and literature.
Baltimore : Johns Hopkins University Press, 2013.
Sygn. lokal.: L 3.10.55.1 I Mitchell R.
Sygn.: LN32126

10.Negri, Antonio (1933- ).
Lenta ginestra : saggio sull’ontologia di Giacomo Leopardi.
Milano ; Udine : Mimesis, 2015.
Sygn. lokal.: L 3.23.56.3 I Leopardi G./ k
Sygn.: LN31924

11.Ortells Miralles, Salvador (Red.)
Fuster llibre a llibre : diccionari bibliogràfic.
València : Universitat de València, 2015.
Sygn. lokal.: L 3.22.5 I Fuster J./k Joa
Sygn.: LN31772

12.Paterska-Kubacka, Agnieszka.
Bajka chińska i bajka europejska : analiza porównawcza wybranych motywów.
Warszawa : Oficyna Naukowa, 2016.
Sygn. lokal.: J 4.60.4.3 II Paterska-Kubacka A.
Sygn.: LN31677

13.Reynés, Josep Antoni ; Pons, Margalida (1966- )(Red.).
Lírica i deslírica : anàlisis i propostes de la poesia d’experimentació.
Palma : Edicions UIB, 2012.
Sygn. lokal.: L 2.51 I Lirica i deslirica
Sygn.: LN31648

14.Severino, Emanuele (1929- ).

Il nulla e la poesia : alla fine dell’età della tecnica: Leopardi.
Milano : Rizzoli, 2015.
Sygn. lokal.: L 3.23.56.3 I Leopardi G./ k Sev
Sygn.: LN32129

15.Wesołowska, Marta (japonistyka)
Muzyka i muzyczność prozy japońskiej okresu Heian (794-1192).
Warszawa : Oficyna Naukowa, 2016.
Sygn. lokal.: J 4.31.76.2 II Wesołowska M.
Sygn.: LN31678

16.Włodarczyk, Joanna (niderlandystyka).
Len i kamień : powieść regionalna w literaturze flamandzkiej i polskiej (XIX-XX wiek).
Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016.
Sygn. lokal.: L 3.17.3 I Włodarczyk J.
Sygn.: LN31767

17.Zawalska, Izabela ; Polak, Andrzej (rusycysta) (Red.).
Fantastyka rosyjska dawniej i dziś.
Katowice : „Śląsk”, 2013.
Sygn. lokal.: L 3.30.21 I Fantastyka
Sygn.: LN31853

Językoznawstwo

1.Armstrong, Meghan E. ; Henriksen, Nicholas ; Vanrell, Maria del Mar (Red.).
Intonational grammar in Ibero-Romance : approaches across linguistic subfields.
Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2016.
Sygn. lokal.: J 3.2 II Intonational grammar
Sygn.: LN31855

2.Bacelar, Laércio Nora.

Incríveis jogos de palavras. 1. episódio, „Para acabar com a monotonia…”
Americana, SP : Adonis, 2015.
Sygn. lokal.: J 3.26.61 II Bacelar L.N.
Sygn.: LNP6445

3.Cutler, Anne.
A Native listening : language experience and the recognition of spoken words.
Cambridge, Mas ; London : MIT Press ; 2012.
Sygn. lokal.: J 1.08 II Cuttler A.
Sygn.: LN31925

4.French, Amanda.
Advanced Testbuilder : [tests that teach : with key].
London : Macmillan Education, 2015.
Sygn. lokal.: Z J 3.10.14.2 P French A.
Sygn.: LN32063

5.Gear, Jolene.

Grammar and vocabulary for the TOEIC® test with answers : self-study grammar and vocabulary reference and practice.
Oxford : Oxford University Press, 2016.
Sygn. lokal.: Z J 3.10.14.2 P Gear J.
Sygn.: LN32062

6.Germain, Claude (1941- ).
Évolution de l’enseignement des langues : 5000 ans d’histoire.
Paris : CLE International, dr. 2016.
Sygn. lokal.: J 1.14 II Germain C.
Sygn.: LN31679

7.Harrison, Mark (1955- ).
Proficiency testbuilder [C2] : with key.
Oxford : Macmillan Heinemann English Language Teaching, 2013.
Sygn. lokal.: Z J 3.10.14.2 P Harrison M.
Sygn.: LN32064

8.Hornsby, Michael.
Revitalizing minority languages : new speakers of Breton, Yiddish and Lemko.
Houndmills : Palgrave Macmillan, 2015.
Sygn. lokal.: J 1.09 II Hornsby M.
Sygn.: LN31778

9.Institut d’Estudis Catalans.
Gramàtica de la llengua catalana.
Barcelona : Institut d’Estudis Catalans, 2016.
Sygn. lokal.: J 3.22.3 II Gramatica
Sygn.: LN31558

10.International Conference on Middle English (9 ; 2015 ; Wrocław).
Essays and studies in Middle English : [selected papers from] International Conference on Middle English, Philological School of Higher Education in Wrocław, 2015.
Frankfurt am Main [etc.] : Peter Lang Edition, cop. 2017.
Sygn.: J 3.10.00 II Essays
Sygn.: LN32057

11.Karpiński, Jacek.

Syntaxis van de nominale woordgroepen in Nederlandse en Poolse formulieren
Wrocław : Oficyna Wydawnicza „Atut” – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe ; Dresden : Neisse Verlag Silvia und Detlef Krell, 2016.
Sygn. lokal.: J 3.17.50.3 II Karpiński J.
Sygn.: LN31768

12.Kopaczyk, Joanna.
The legal language of Scottish burghs : standardization and lexical bundles (1380-1560).
Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2013.
Sygn. lokal.: J 3.10.95.2 II Kopaczyk J.
Sygn.: LN31697

13.Lizisowa, Maria Teresa (1936- ).
Komunikacyjna teoria języka prawnego.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Contact, 2016.
Sygn. lokal.: J 2.54.1 II Lizisowa M.T.
Sygn.: LN31500, LN31499

14.Reisberg, Daniel (Red.).
The Oxford handbook of cognitive psychology.
Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2014.
Sygn. lokal.: J 1.08 II Oxford handbook
Sygn.: LN31951

15.Seoane, Elena ; Suárez-Gómez, Cristina (Red.).
World Englishes : new theoretical and methodological considerations.

Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, cop. 2016.
Sygn. lokal.: J 3.10.20 II World Engl.
Sygn.: LN31776

16.Soriano, Cristina ; Scherer, Klaus R. ; Fontaine, Johnny J. R. (Red.).
Components of emotional meaning : a sourcebook.
Oxford : Oxford University Press, 2013.
Sygn. lokal.: J 1.08 II Components
Sygn.: LN31604

17.Telebaev, Ġaziz Tu̇rysbeku̇ly (Red.).
„K̦azak̦stan Respublikasyndaġy tìl saâsaty” : atty a̋leumettìk zertteudìn̦ k̦orytyndysy bojynša žiyntyk̦ taldama baândama].
Astana : Elorda, 2014.
Sygn. lokal.: J 4.21.3.7.3.2.6 II Kazakstan
Sygn.: LN31523

Cywilizacja

1.Atılgan, Gökhan ; Aytekin, E. Attila (Red.).
Siyaset bilimi : kavramlar, ideolojiler, disiplinler arası ilişkiler.
Istanbul : Yordam Kitap, 2012.
Sygn. lokal.: J 4.21.3.8.4.6 II Siyaset
Sygn.: LN31439

2.Brokken, Jan (1949- ).
Waarom elf Antillianen knielden voor het hart van Chopin : een reis de Caribische muziek.

Amsterdam ; Antwerpen : Uitgeverij Atlas Contact, 2016.
Sygn. lokal.: SZ P Brokken J.
Sygn.: LN31766

3.Buchowska, Zuzanna.
Negotiating native American identities : the role of tradition, narrative and language at Haskell Indian Nations University.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016.
Sygn. lokal.: K USA P Buchowska Z.
Sygn.: LN31780

4.Fatullaev-Figarov, Šamil’ (1928- ).

Polscy architekci w Baku.
Warszawa : Oficyna Olszynka, 2012.
Sygn. lokal.: J 4.21.3.8.1 II Fatullaev-Figarov S.
Sygn.: LNP6494

5.Gulczyński, Andrzej (Red.).
Uniwersyteckie Wykłady na Zamku (2012-2013 ; Poznań).

Uniwersalne wartości w uniwersyteckim dyskursie : Uniwersyteckie Wykłady na Zamku.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016.
Sygn. loakl.: K P Uniwersalne
Sygn.: LN31771

6.Korpalska, Anna.

Lis w kulturze Japonii.
Warszawa : Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata ; Toruń : Wydawnictwo Tako, 2015.
Sygn. lokal.: J 4.31.7 II Korpalska A.
Sygn.: LN30792

7.Król, Anna Izabella.
Chiny w latach 1898-1937 – między artystyczną tradycją a sztuką Zachodu = China between artistic tradition and Western art 1898-1937.

Warszawa : Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata ; Toruń : Wydawnictwo Tako, 2016.
Sygn. lokal.: J 4.60.6 II Król A. I.
Sygn.: LN30791

8. Łakomska, Bogna.

Kolekcjonerstwo w Chinach do XII wieku n.e.
Warszawa : Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata ; Toruń : Wydawnictwo Tako, 2015.
Sygn. lokal.: J 4.60.6 II Łakomska B.
Sygn.: LN30793

9.Schrödinger, Erwin (1887-1961).

What is life? : the physical aspect of the living cell ; with, Mind and matter ; & Autobiographical sketches.
Cambridge : Cambridge University Press, 2016.
Sygn. lokal.: F P Schrodinger E.
Sygn.: LN31971

10.Sikora-Sabat, Anna.
Teksty kultury niderlandzkiej w Polsce (1945-1989) : przekłady literackie, polityka wystawiennicza i kulturalna.
Poznań : Zakład Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich, Wydział Anglistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza : Redakcja „Werkwinkel”, Wydział Anglistyki UAM, 2013.
Sygn. lokal.: K Niderlandy P Sikora-Sabat A.
Sygn.: LN31770

11. Spary, Emma.

Utopia’s garden : French natural history from Old Regime to Revolution.
Chicago ; London : The University of Chicago Press,[2005], 2000.
Sygn. lokal.: K Francja P Spary E.
Sygn.: LN31970

12.Stachura, Natalia (1980- ).

Allied and German film propaganda in the Netherlands, 1914-1918.
Poznań : Wydział Anglistyki UAM, 2016.
Sygn. lokal.: H Niderlandy P Stachura N.
Sygn.: LN31592

13.Zapolska, Katarzyna.

Chińskie tkaniny haftowane od XVIII do XX wieku w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie.

Warszawa : Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata ; Toruń : Wydawnictwo Tako, 2014.
Sygn. lokal.: J 4.60.6 II Zapolska K.
Sygn.: LN30790

Kolekcja Biblioteki Niemieckiej

1. Bánk, Zsuzsa (1965- )
Schlafen werden wir später : Roman
Frankfurt am Main : S. Fischer, cop. 2017.
Sygn.: BN8396

2. Berndl, Homer
Semantik der Verdunkelung : die Ambivalenzen des „Schatten”-Motivs und ihre Tradition in der Literatur der frühen Moderne
Würzburg : Königshausen & Neumann, 2016.
Sygn.: BN8383

3. Caduff, Corina (1965- ) ; Vedder, Ulrike (Red.)
Chiffre 2000 – neue Paradigmen der Gegenwartsliteratur
München : Wilhelm Fink Verlag, cop. 2005.
Sygn.: BN8385

4. Caduff, Corina (1965- ) ; Vedder, Ulrike (Red.)
Gegenwart schreiben : zur deutschsprachigen Literatur 2000-2015
Paderborn : Wilhelm Fink, cop. 2017.
Sygn.: BN8388

5. Dobrovol’skij, Dmitrij Olegovič
Kognitive Aspekte der Idiom-Semantik : Studien zum Thesaurus deutscher Idiome
Tübingen : Stauffenburg Verlag, 2016.
Sygn.: BN8390

6. Engehausen, Frank (1963- )
Duden, Meilensteine der deutschen Geschichte : von der Antike bis heute
Berlin : Dudenverlag, cop. 2015.
Sygn.: BN8395

7. Knapp, Radek (1964- )
Der Mann, der Luft zum Frühstück aß : Erzählung
Wien : Deuticke, 2017.
Sygn.: BN8393

8. Mergel, Thomas (1960- ) (Red.)
Krisen verstehen : historische und kulturwissenschaftliche Annäherungen
Frankfurt ; New York : Campus Verlag, cop. 2012.
Sygn.: BN8392

9. Meyer, Carla (Red.)
Krisengeschichte(n) : „Krise” als Leitbegriff und Erzählmuster in kulturwissenschaftlicher Perspektive
Stuttgart : Franz Steiner Verlag, cop. 2013.
Sygn.: BN8391

10. Sander, Julia Catherine
Zuschauer des Lebens : Subjektivitätsentwürfe in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur
Bielefeld : Transcript Verlag, cop. 2015.
Sygn.: BN8397

11. Schilling, Erik
Dialog der Dichter : poetische Beziehungen in der Lyrik des 20. Jahrhunderts
Bielefeld : Transcript, cop. 2015.
Sygn.: BN8386

12. Tholen, Toni (1965- )
Männlichkeiten in der Literatur : Männlichkeiten in der Literatur : Konzepte und Praktiken zwischen Wandel und Beharrung
Bielefeld : Transcript, cop. 2015.
Sygn.: BN8394

13. Weidenholzer, Anna (1984- ).
Weshalb die Herren Seesterne tragen : Roman
Berlin : Matthes & Seitz Berlin, 2016.
Sygn.: BN8384

14. Zaimoglu, Feridun (1964- )
Evangelio : ein Luther-Roman
Köln : Kiepenheuer & Witsch, 2017.
Sygn.: BN8387

15. Zischler, Hanns (1947- )
Kafka geht ins Kino
Berlin : Galiani Berlin, 2017.
Sygn.: BN8389