Klasyfikacja księgozbioru

Parter

DZIAŁY OGÓLNE

JĘZYKOZNAWSTWO OGÓLNE – PODRĘCZNIKI
Z J 1.04 P Językoznawstwo ogólne i historia językoznawstwa
Z J 1.05 P Kierunki i rodzaje gramatyki
Z J 1.13 P Nauki pomocnicze
Z J 1.13.1 P Logika
Z J 2.2 P Klasyfikacja i podział języków
Z J 2.41 P Leksykografia z leksykologią i frazeologią

POZOSTAŁE DZIAŁY
Bs P Bibliotekoznawstwo – słowniki
B P Bibliotekoznawstwo
Es P Ekonomia – słowniki
E P Ekonomia
Fs P Filozofia – słowniki
F P Filozofia
Gs P Geografia – słowniki
G P Geografia
Hs P Historia – słowniki
H P Historia
INs P Informacja naukowa, informatyka – słowniki
IN P Informacja naukowa, informatyka
Ks P Kultura – słowniki
K P Kultura
NPs P Nauki przyrodnicze i ścisłe – słowniki
NP P Nauki przyrodnicze i ścisłe
Ps P Polityka – słowniki
P P Polityka
PEs P Pedagogika
PE P Pedagogika
PO P Polska
PRs P Prawo – słowniki
PR P Prawo
PSs P Psychologia
PS P Psychologia
Rs P Religia
R P Religia
Ss P Socjologia
S P Socjologia
SPs P Sport – słowniki
SP P Sport
SZs P Sztuka – słowniki
SZ P Sztuka
UEs P Unia Europejska – słowniki
UE P Unia Europejska
Lit. dla dzieci / Literatura dla dzieci
Komiksy

SEKCJA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SŁOWNIKI
J 3.05.04 P Język walijski – słowniki dwujęzyczne
J 3.10.04 P Język angielski – słowniki dwujęzyczne
J 3.17.04 P Język niderlandzki – słowniki dwujęzyczne
J 3.19.04 P Język afrikaans – słowniki dwujęzyczne

PODRĘCZNIKI JĘZYKOWE
Z J 3.03.14.2 P Język irlandzki
Z J 3.05.14.2 P Język walijski
Z J 3.10.14.2 P Język angielski
Z J 3.10.14.2.1 P Podręczniki szkolne do nauki jęz. angielskiego – szkoła podstawowa
Z J 3.10.14.2.2 P Podręczniki szkolne do nauki jęz. angielskiego – gimnazjum
Z J 3.10.14.2.3 P Podręczniki szkolne do nauki jęz. angielskiego – szkoła
ponadgimnazjalna
Z J 3.17.14.2 P Język niderlandzki
Z J 3.19.14.2 P Język afrikaans

PODRĘCZNIKI LITERACKIE
Z L 3.10.3 P Historia literatury angielskiej
Z L 3.10.4 P Antologie literatury angielskiej
Z L 3.10.6.3 P Historia literatury amerykańskiej
Z L 3.10.6.4 P Antologie literatury amerykańskiej
Z L 3.10.9.3 P Historia i krytyka literatury kanadyjskiej

CYWILIZACJA
Australia i Nowa Zelandia (AU i NZ)
H Australia i Nowa Zelandia P Historia
K Australia i Nowa Zelandia P Kultura
Ss Australia i Nowa Zelandia P Socjologia – słowniki
S Australia i Nowa Zelandia P Socjologia
SZ Australia i Nowa Zelandia P Sztuka

Kraje celtyckie
H Kraje celtyckie P Historia
Ks Kraje celtyckie P Kultura – słowniki
K Kraje celtyckie P Kultura

Irlandia
H Irlandia P Historia
Ks Irlandia P Kultura – słowniki
K Irlandia P Kultura
S Irlandia P Socjologia
SZ Irlandia P Sztuka

Kanada
G Kanada P Geografia
H Kanada P Historia
Ks Kanada P Kultura – słowniki
K Kanada P Kultura
S Kanada P Socjologia
SZ Kanada P Sztuka
H Kornwalia P Historia

Niderlandy
G Niderlandy P Geografia
H Niderlandy P Historia
Ks Niderlandy P Kultura – słowniki
K Niderlandy P Kultura
P Niderlandy P Polityka
Ss Niderlandy P Socjologia – słowniki
S Niderlandy P Socjologia
SZ Niderlandy P Sztuka

RPA
G RPA P Geografia
H RPA P Historia
K RPA P Kultura
S RPA P Socjologia

Szkocja
Hs Szkocja P Historia – słowniki
H Szkocja P Historia
K Szkocja P Kultura
Ss Szkocja P Socjologia – słowniki
S Szkocja P Socjolog

USA
E USA P Ekonomia
Hs USA P Historia – słowniki
H USA P Historia
Ks USA P Kultura – słowniki
K USA P Kultura
Ps USA P Polityka – słowniki
P USA P Polityka
PR USA P Prawo
Ss USA P Socjologia – słowniki
S USA P Socjologi
SZs Usa P Sztuka – słowniki
SZ USA P Sztuka

Walia
G Walia P Geografia
H Walia P Historia
K Walia P Kultura
PR Walia P Prawo
Ss Walia P Socjologia – słowniki
S Walia P Socjologia
SZ Walia P Sztuka

Wielka Brytania
E Wlk Bryt. P Ekonomia
G Wlk Bryt. P Geografia
Hs Wlk Bryt. P Historia – słowniki
H Wlk Bryt. P Historia
Ks Wlk Bryt. P Kultura – słowniki
K Wlk Bryt. P Kultura
P Wlk Bryt. P Polityka
PR Wlk Bryt. P Prawo
S Wlk Bryt. P Socjologia
SZ Wlk Bryt. P Sztuka

SEKCJA JĘZYKA NIEMIECKIEGO I JĘZYKÓW SKANDYNAWSKICH

SŁOWNIKI
J 3.11.03 P Język niemiecki – słowniki jednojęzyczne
J 3.11.04 P Język niemiecki – słowniki dwujęzyczne
J 3.13.04 P Język islandzki – słowniki
J 3.14.03 P Język duński – słowniki jednojęzyczne
J 3.14.04 P Język duński – słowniki dwujęzyczne
J 3.15.03 P Język norweski – słowniki jednojęzyczne
J 3.15.04 P Język norweski – słowniki dwujęzyczne
J 3.16.03 P Język szwedzki – słowniki jednojęzyczne
J 3.16.04 P Język szwedzki – słowniki dwujęzyczne

PODRĘCZNIKI JĘZYKOWE
Z J 3.11 P Język niemiecki – gramatyka
Z J 3.11.14.2 P Język niemiecki
Z J 3.13 P Język islandzki
Z J 3.14 P Język duński
Z J 3.15 P Język norweski
Z J 3.16 P Język szwedzki

PODRĘCZNIKI LITERACKIE
Z L 3.11.3 P Literatura niemiecka
Z L 3.11.55.1 P Literatura niemiecka 20 w.
Z L 3.14 P Literatura duńska
Z L 3.15 P Literatura norweska
Z L 3.16 P Literatura szwedzka

CYWILIZACJA

Austria
G Austria P Geografia
H Austria P Historia
K Austria P Kultura
P Austria P Polityka
S Austria P Socjologia
SZ Austria P Sztuka

Niemcy
G Niemcy P Geografia
Hs Niemcy P Historia – słowniki
H Niemcy P Historia
Ks Niemcy P Kultura – słowniki
K Niemcy P Kultura
Ps Niemcy P Polityka – słowniki
P Niemcy P Polityka
PR Niemcy P Prawo
Ss Niemcy P Socjologia – słowniki
S Niemcy P Socjologia
SZs Niemcy P Sztuka – słowniki
SZ Niemcy P Sztuka

Szwajcaria
G Szwajcaria P Geografia
H Szwajcaria P Historia
K Szwajcaria P Kultura
P Szwajcaria P Polityka
S Szwajcaria P Socjologia
SZ Szwajcaria P Sztuka

Skandynawia
E Skandynawia P Ekonomia
G Skandynawia P Geografia
H Skandynawia P Historia
K Skandynawia P Kultura
P Skandynawia P Polityka
S Skandynawia P Socjologia
SZ Skandynawia P Sztuka

Dania
E Dania P Ekonomia
G Dania P Geografia
H Dania P Historia
K Dania P Kultura
P Dania P Polityka
PE Dania P Pedagogika
S Dania P Socjologia
SZ Dania P Sztuka

Islandia
Islandia P Wiedza o kraju

Norwegia
E Norwegia P Ekonomia
G Norwegia P Geografia
H Norwegia P Historia
K Norwegia P Kultura
P Norwegia P Polityka
S Norwegia P Socjologia
SZ Norwegia P Sztuka

Szwecja
E Szwecja P Ekonomia
G Szwecja P Geografia
H Szwecja P Historia
K Szwecja P Kultura
P Szwecja P Polityka
S Szwecja P Socjologia
SZ Szwecja P Sztuka

SEKCJA JĘZYKÓW ROMAŃSKICH

SŁOWNIKI
J 3.20.11 P Język francuski – słowniki jednojęzyczne
J 3.20.12 P Język francuski – słowniki dwujęzyczne
J 3.20.13 P Język francuski – słowniki specjalistyczne
J 3.23.11 P Język włoski – słowniki jednojęzyczne
J 3.23.12 P Język włoski – słowniki dwujęzyczne
J 3.24.11 P Język rumuński – słowniki jednojęzyczne
J 3.24.12 P Język rumuński – słowniki dwujęzyczne
J 3.25.11 P Język hiszpański – słowniki jednojęzyczne
J 3.25.12 P Język hiszpański – słowniki dwujęzyczne
J 3.26.11 P Język portugalski – słowniki jednojęzyczne
J 3.26.12 P Język portugalski – słowniki dwujęzyczne
J 3.29.1 P Język łaciński – słowniki

PODRĘCZNIKI JĘZYKOWE
Z J 3.20 P Język francuski – językoznawstwo
Z J 3.20.21 P Język francuski – historia języka
Z J 3.20.23 P Język francuski – teksty źródłowe
Z J 3.20.3 P Język francuski – gramatyka
Z J 3.20.31 P Język francuski – fonetyka
Z J 3.20.32 P Język francuski – morfologia
Z J 3.20.33 P Język francuski – składnia
Z J 3.20.71 P Język francuski – podręczniki do nauki języka
Z J 3.20.72 P Język francuski – metodyka nauczania
Z J 3.20.74 P Język francuski – teksty do nauki języka
Z J 3.22.71 P Język kataloński – podręczniki do nauki języka
Z J 3.23.71 P Język włoski – podręczniki do nauki języka
Z J 3.23.74 P Język włoski – teksty do nauki języka
Z J 3.24.2 P Język rumuński – historia języka
Z J 3.24.32 P Język rumuński – morfologia
Z J 3.24.71 P Język rumuński – podręczniki do nauki języka
Z J 3.25.3 P Język hiszpański – gramatyka
Z J 3.25.31 P Język hiszpański – fonetyka
Z J 3.25.71 P Język hiszpański – podręczniki do nauki języka
Z J 3.25.74 P Język hiszpański – teksty do nauki języka
Z J 3.26.71 P Język portugalski – podręczniki do nauki języka
Z J 3.26.74 P Język portugalski – teksty do nauki języka
Z J 3.29.71 P Język łaciński – podręczniki do nauki języka

PODRĘCZNIKI LITERACKIE
Z L 3.20.3 P Literatura francuska
Z L 3.20.51 P Literatura francuska przed 1500
Z L 3.20.51.1 P Literatura francuska przed 1500 – historia i krytyka
Z L 3.20.52 P Literatura francuska 16 w.
Z L 3.20.52.1 P Literatura francuska 16 w. – historia i krytyka
Z L 3.20.53 P Literatura francuska 17 w.
Z L 3.20.53.1 P Literatura francuska 17 w. – historia i krytyka
Z L 3.20.54 P Literatura francuska 18 w.
Z L 3.20.54.1 P Literatura francuska 18 w. – historia i krytyka
Z L 3.20.55 P Literatura francuska 19 w.
Z L 3.20.55.1 P Literatura francuska 19 w. – historia i krytyka
Z L 3.20.56 P Literatura francuska 20 w.
Z L 3.20.56.1 P Literatura francuska 20 w. – historia i krytyka
Z L 3.25.3 P Literatura hiszpańska
Z L 3.25.4 P Literatura hiszpańska – antologie
Z L 3.256.3 P Literatura hispanoamerykańska

CYWILIZACJA

Ameryka Łacińska
G Ameryka Łacińska P Geografia
H Ameryka Łacińska P Historia
K Ameryka Łacińska P Kultura
SZ Ameryka Łacińska P Sztuka

Belgia
G Belgia P Geografia
H Belgia P Historia
K Belgia P Kultura
SZ Belgia P Sztuka
FrancjG Francja P Geografia
H Francja P Historia
K Francja P Kultura
P Francja P Polityka
PR Francja P Prawo
S Francja P Socjologia
SZ Francja P Sztuka

Hiszpania
G Hiszpania P Geografia
H Hiszpania P Historia
K Hiszpania P Kultura
PR Hiszpania P Prawo
S Hiszpania P Socjologia
SZ Hiszpania P Sztuka

Portugalia
G Portugalia P Geografia
H Portugalia P Historia
K Portugalia P Kultura
S Portugalia P Socjologia
SZ Portugalia P Sztuka

Rumunia
G Rumunia P Geografia
H Rumunia P Historia
K Rumunia P Kultura
PR Rumunia P Prawo
SZ Rumunia P Sztuka

Włochy
G Włochy P Geografia
H Włochy P Historia
K Włochy P Kultura
S Włochy P Socjologia
SZ Włochy P Sztuka

SEKCJA JĘZYKA ROSYJSKIEGO

SŁOWNIKI
J 3.30.04.2 P Język rosyjski – słowniki dwujęzyczne (pol.-ros.)
J 3.30.04.3 P Język rosyjski – słowniki dwujęzyczne (ros.-pol.)
J 3.33.01 P Język białoruski – słowniki
J 3.32.01.4 P Język ukraiński – słowniki dwujęzyczne

PODRĘCZNIKI JĘZYKOWE
Z J 3.30.10 P Język rosyjski – diachronia
Z J 3.30.10.1 P Język rosyjski – historia języka
Z J 3.30.10.2 P Język rosyjski – gramatyka historyczna
Z J 3.30.14 P Język rosyjski – metodyka nauczania
Z J 3.30.14.1 P Język rosyjski – metody i techniki nauczania
Z J 3.30.14.2 P Język rosyjski – podręczniki do nauki języka
Z J 3.30.19 P Język rosyjski – stylistyka
Z J 3.30.42 P Język rosyjski – leksykologia
Z J 3.30.50 P Język rosyjski – gramatyka
Z J 3.30.51 P Język rosyjski – fonetyka i fonologia
Z J 3.30.52 P Język rosyjski – morfologia
Z J 3.30.53 P Język rosyjski – składnia
Z J 3.30.54 P Język rosyjski – grafika i ortografia
Z J 3.32 P Język ukraiński
Z J 3.33 P Język białoruski
Z J 3.36 P Język staro-cerkiewno-słowiański

PODRĘCZNIKI LITERACKIE
Z L 3.30.1 P Literatura rosyjska – słowniki, leksykony
Z L 3.30.2 P Teoria literatury
Z L 3.30.21 P Tematy i motywy
Z L 3.30.22 P Interpretacje
Z L 3.30.3 P Historia i krytyka literatury rosyjskiej
Z L 3.30.51.1 P Literatura staroruska do 1500 r. – historia i krytyka
Z L 3.30.53.1 P Literatura rosyjska 18 w. – historia i krytyka
Z L 3.30.54.1 P Literatura rosyjska 19 w. – historia i krytyka
Z L 3.30.55.1 P Literatura rosyjska 19-20 w. – historia i krytyka
Z L 3.30.56.1 P Literatura rosyjska 20 w. – historia i krytyka

CYWILIZACJA

Białoruś
E Białoruś P Ekonomia
H Białoruś P Historia
K Białoruś P Kulturoznawstwo
P Białoruś P Politologia
Sz Białoruś P Sztuka

Rosja
E Rosja P Ekonomia
G Rosja P Geografia
H Rosja P Historia
K Rosja P Kulturoznawstwo
P Rosja P Politologia
PR Rosja P Prawo
S Rosja P Socjologia
SZ Rosja P/Arch – Architektura
SZ Rosja P/Balet – Balet
SZ Rosja P/Ikony – Ikony
SZ Rosja P/Kino – Kino
SZ Rosja P/Mal – Malarstwo
SZ Rosja P/Muz – Muzyka
SZ Rosja P/Teatr – Teatr

Ukraina
G Ukraina P Geografia
H Ukraina P Historia
K Ukraina P Kulturoznawstwo
P Ukraina P Politologia
S Ukraina P Socjologia
SZ Ukraina P Sztuka

SEKCJA JĘZYKÓW RÓŻNYCH

SŁOWNIKI
J 3.40.11 P Język litewski – słowniki jednojęzyczne
J 3.40.12 P Język litewski – słowniki dwujęzyczne
J 3.40.13 P Język litewski – słowniki specjalistyczne
J 3.41.11 P Język łotewski – słowniki jednojęzyczne
J 3.41.12 P Język łotewski – słowniki dwujęzyczne
J 3.41.13 P Język łotewski – słowniki specjalistyczne
J 4.10.1 P Język węgierski – słowniki
J 4.10.2 P Język fiński – słowniki

PODRĘCZNIKI
Z J 3.40 P Język litewski
Z J 3.41 P Język łotewski
Z J 3.50.1 P Sanskryt
Z J 3.50.2 P Język hindi
Z J 3.51.2 P Język perski
Z J 3.81 P Język nowogrecki
Z J 4.01 P Język hebrajski
Z J 4.02 P Język arabski
Z J 4.10.1 P Język węgierski
Z J 4.10.2 P Język fiński
Z J 4.10.4 P Język lapoński
Z J 4.21.3.7.3.2 P Język kazachski
Z J 4.21.3.8.4 P Język turecki
Z J 4.30 P Język koreański
Z J 4.31 P Język japoński
Z J 4.51 P Język wietnamski
Z J 4.60 P Język chiński
Z J 4.61 P Język tajski
Z J 4.80 P Język suahili

CYWILIZACJA

Finlandia
G Finlandia P Geografia
H Finlandia P Historia
K Finlandia P Kultura
P Finlandia P Polityka
S Finlandia P Socjologia
SZ Finlandia P Sztuka

Litwa
H Litwa P Historia
K Litwa P Kultura

Łatgalia
H Łatgalia P Historia
K Łatgalia P Kultura

Łotwa
G Łotwa P Geografia
H Łotwa P Historia
K Łotwa P Kultura

Węgry
G Węgry P Geografia
H Węgry P Historia
K Węgry P Kultura
PR Węgry P Prawo
S Węgry P Socjologia
SZ Węgry P Sztuka

I piętro

LITERATURA OGÓLNA

L 0.1 I Bibliografie
L 0.2 I Słowniki terminów literackich
L 0.3 I Słowniki pisarzy i dzieł literackich
L 1 I Historia literatury powszechnej
L 1.1 I Antologie dzieł literatury powszechnej
L 2 I Teoria literatury
L 2.1 I Filozofia i estetyka literatury
L 2.2 I Interpretacja
L 2.3 I Technika literacka
L 2.4 I Krytyka literacka
L 2.5 I Rodzaje i gatunki literackie
L 2.51 I Poezja
L 2.52 I Dramat
L 2.53 I Proza
L 2.54 I Literatura fantastyczna i fantastyczno-naukowa
L 2.55 I Paraliteratura
L 2.6 I Socjologia i psychologia literatury
L 2.8 I Tematy i motywy
L 2.9 I Komparatystyk

SEKCJA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

L 3.0 I Literatura celtycka
L 3.0.3 I Historia i krytyka
L 3.0.4 I Antologie, zbiory tekstów

L 3.02 I Literatura galicka (język szkocki celtycki)
L 3.02.3 I Historia i krytyka
L 3.02.4 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.02.5 I Autorzy (teksty, krytyka)

L 3.03 I Literatura irlandzka
L 3.03.1 I Słowniki, leksykony
L 3.03.3 I Historia i krytyka
L 3.03.4 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.03.5 I Autorzy (teksty, krytyka)
L 3.03.6 I Literatura światowa w języku irlandzkim

L 3.05 I Literatura walijska
L 3.05.1 I Słowniki, leksykony
L 3.05.3 I Historia i krytyka
L 3.05.4 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.05.5 I Autorzy (teksty, krytyka)

L 3.10 I Literatura angielska
L 3.10.0 I Bibliografie, zbiory prac, konferencje
L 3.10.1 I Słowniki, leksykony
L 3.10.2 I Teoria literatury angielskiej
L 3.10.3 I Historia literatury angielskiej
L 3.10.31 I Krytyka lit. angielskiej
L 3.10.31.1 I Krytyka dramatu angielskiego
L 3.10.31.2 I Krytyka poezji angielskiej
L 3.10.31.3 I Krytyka prozy angielskiej
L 3.10.4 I Antologie, zbiory tekstów

L 3.10.51 I Literatura staroangielska ( 450-1100 )
L 3.10.51.1 I Bibliografie, historia, krytyka
L 3.10.51.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.10.51.3 I Autorzy (teksty, krytyka)
L 3.10.51.4 I Teksty anonimowe, krytyka

L 3.10.52 I Literatura średnioangielska (1100-1500)
L 3.10.52.1 I Bibliografie, historia, krytyka
L 3.10.52.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.10.52.3 I Autorzy (teksty, krytyka)
L 3.10.52.4 I Teksty anonimowe, krytyka

L 3.10.53 I Literatura angielska – Renesans i okres purytański
L 3.10.53.1 I Bibliografie, historia, krytyka
L 3.10.53.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.10.53.3 I Autorzy (teksty, krytyka)
L 3.10.53.4 I Teksty anonimowe, krytyka

L 3.10.54 I Literatura angielska – Długi 18 wiek (od Restauracji do końca 18 w.)
L 3.10.54.1 I Bibliografie, historia, krytyka
L 3.10.54.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.10.54.3 I Autorzy (teksty, krytyka)

L 3.10.55 I Literatura angielska – Romantyzm
L 3.10.55.1 I Bibliografie, historia, krytyka
L 3.10.55.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.10.55.3 I Autorzy (teksty, krytyka)

L 3.10.56 I Literatura angielska – Epoka wiktoriańska
L 3.10.56.1 I Bibliografie, historia, krytyka
L 3.10.56.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.10.56.3 I Autorzy (teksty, krytyka)

L 3.10.57 I Literatura angielska 20 w.
L 3.10.57.1 I Bibliografie, historia, krytyka
L 3.10.57.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.10.57.3 I Autorzy (teksty, krytyka)

L 3.10.58 I Literatura angielska 21 w.
L 3.10.58.1 I Bibliografie, historia, krytyka
L 3.10.58.3 I Autorzy (teksty, krytyka)
L 3.10.59 I Varia

L 3.10.6 I Literatura amerykańska
L 3.10.6.0 I Bibliografie, konferencje
L 3.10.6.1 I Słowniki, leksykony
L 3.10.6.2 I Teoria literatury
L 3.10.6.3 I Historia lit. amerykańskiej
L 3.10.6.31 I Krytyka lit. amerykańskiej
L 3.10.6.31.1 I Krytyka dramatu amerykańskiego
L 3.10.6.31.2 I Krytyka poezji amerykańskiej
L 3.10.6.31.3 I Krytyka prozy amerykańskiej
L 3.10.6.4 I Antologie, zbiory tekstów

L 3.10.6.51 I Literatura amerykańska 18 – 19 w.
L 3.10.6.51.1 I Bibliografie, historia, krytyka
L 3.10.6.51.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.10.6.51.3 I Autorzy (teksty, krytyka)

L 3.10.6.52 I Literatura amerykańska 20 w.
L 3.10.6.52.1 I Bibliografie, historia, krytyka
L 3.10.6.52.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.10.6.52.3 I Autorzy (teksty, krytyka)

L 3.10.6.53 I Literatura amerykańska 21 w.
L 3.10.6.53.1 I Bibliografie, historia, krytyka
L 3.10.6.53.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.10.6.53.3 I Autorzy (teksty, krytyka)

L 3.10.7 I Literatura australijska i nowozelandzka
L 3.10.7.2 I Teoria literatury australijskiej i nowozelandzkiej
L 3.10.7.3 I Historia i krytyka
L 3.10.7.4 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.10.7.5 I Autorzy (teksty, krytyka)

L 3.10.8 I Literatura irlandzka (w jęz. angielskim)
L 3.10.8.3 I Historia i krytyka
L 3.10.8.4 I Antologie, zbiory tekstów

L 3.10.8.51 I Literatura irlandzka (w jęz. angielskim) do końca 19 w.
L 3.10.8.51.1 I Bibliografie, historia, krytyka
L 3.10.8.51.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.10.8.51.3 I Autorzy (teksty, krytyka)

L 3.10.8.52 I Literatura irlandzka (w jęz. angielskim) 20 – 21 w.
L 3.10.8.52.1 I Bibliografie, historia, krytyka
L 3.10.8.52.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.10.8.52.3 I Autorzy (teksty, krytyka)

L 3.10.9 I Literatura kanadyjska (w jęz. angielskim)
L 3.10.9.0 I Bibliografie, konferencje
L 3.10.9.1 I Słowniki, leksykony
L 3.10.9.2 I Teoria literatury kanadyjskiej
L 3.10.9.3 I Historia i krytyka
L 3.10.9.4 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.10.9.5 I Autorzy (teksty, krytyka)

L 3.10.10 I Literatura szkocka (Scots)

SEKCJA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

L 3.11 I Literatura niemieckojęzyczna
L 3.11.0 I Bibliografie
L 3.11.1 I Słowniki, leksykony
L 3.11.2s I Teoria literatury – słowniki
L 3.11.2 I Teoria literatury
L 3.11.21 I Tematy i motywy
L 3.11.22 I Interpretacje
L 3.11.23 I Technika literacka, retoryka
L 3.11.24 I Krytyka literacka
L 3.11.25 I Rodzaje i gatunki literackie
L 3.11.25.1 I Poezja
L 3.11.25.2 I Dramat
L 3.11.25.3 I Proza
L 3.11.26 I Filozofia literatury, estetyka literatury
L 3.11.27 I Socjologia literatury, psychologia literatury
L 3.11.3 I Historia i krytyka
L 3.11.4 I Antologie, zbiory tekstów

L 3.11.5 I Literatura niemiecka

L 3.11.51 I Literatura niemiecka do 1500
L 3.11.51.1 I Bibliografie, historia i krytyka
L 3.11.51.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.11.51.3 I Autorzy (teksty i krytyka)
L 3.11.51.4 I Teksty anonimowe i

L 3.11.52 I Literatura niemiecka 1500-1700
L 3.11.52.1 I Bibliografie, historia i krytyka
L 3.11.52.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.11.52.3 I Autorzy (teksty i krytyka)
L 3.11.52.4 I Teksty anonimowe i krytyka

L 3.11.53 I Literatura niemiecka 18 w.
L 3.11.53.1 I Bibliografie, historia i krytyka
L 3.11.53.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.11.53.3 I Autorzy (teksty i krytyka)

L 3.11.54 I Literatura niemiecka 19 w.
L 3.11.54.1 I Bibliografie, historia i krytyka
L 3.11.54.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.11.54.3 I Autorzy (teksty i krytyka)

L 3.11.55 I Literatura niemiecka 20 w.
L 3.11.55.1 I Bibliografie, historia i krytyka
L 3.11.55.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.11.55.3 I Autorzy (teksty i krytyka)

L 3.11.56 I Literatura niemiecka 21 w.
L 3.11.56.1 I Bibliografie, historia i krytyka
L 3.11.56.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.11.56.3 I Autorzy (teksty i krytyka)

L 3.11.6 I Literatura austriacka
L 3.11.6.1 I Bibliografie, historia i krytyka
L 3.11.6.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.11.6.3 I Autorzy (teksty i krytyka)

L 3.11.7 I Literatura szwajcarska w języku niemieckim
L 3.11.7.1 I Bibliografie, historia i krytyka
L 3.11.7.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.11.7.3 I Autorzy (teksty i krytyka)

L 3.12 I Literatury skandynawskie
L 3.12.0 I Bibliografie, słowniki
L 3.12.1 I Historia i krytyka
L 3.12.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.12.3 I Literatura staroskandynawska – historia i krytyka
L 3.12.3.1 I Literatura staroskandynawska – teksty i krytyka

L 3.13 I Literatura islandzka
L 3.13.1 I Historia i krytyka
L 3.13.2 I Antologie , zbiory tekstów
L 3.13.3 I Autorzy (teksty i krytyka)

L 3.14 I Literatura duńska
L 3.14.0 I Bibliografie
L 3.14.1 I Historia i krytyka
L 3.14.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.14.3 I Autorzy (teksty i krytyka)

L 3.15 I Literatura norweska
L 3.15.0 I Bibliografie
L 3.15.1 I Historia i krytyka
L 3.15.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.15.3 I Autorzy (teksty i krytyka)

L 3.16 I Literatura szwedzka
L 3.16.1 I Historia i krytyka
L 3.16.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.16.3 I Autorzy (teksty i krytyka)

SEKCJA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

L 3.17 I Literatura niderlandzka
L 3.17.0 I Bibliografie, konferencje
L 3.17.1 I Słowniki, leksykony
L 3.17.2 I Teoria literatury niderlandzkiej
L 3.17.3 I Historia i krytyka
L 3.17.4 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.17.5 I Autorzy (teksty, krytyka)
L 3.17.6 I Varia

L 3.19 I Literatura afrikaans
L 3.19.1 I Słowniki
L 3.19.3 I Historia i krytyka
L 3.19.4 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.19.5 I Autorzy (teksty, krytyka)
L 3.19.6 I Varia

SEKCJA JĘZYKÓW ROMAŃSKICH

L 3.2 I Literatura w językach romańskich

L 3.20 I Literatura francuska
L 3.20.0 I Bibliografie
L 3.20.1 I Słowniki, leksykony
L 3.20.2 I Teoria literatury
L 3.20.3 I Historia i krytyka
L 3.20.4 I Antologie, zbiory tekstów

Literatura francuska przed 1500
L 3.20.51.1 I Bibliografie, historia i krytyka
L 3.20.51.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.20.51.3 I Autorzy (teksty i krytyka)
L 3.20.51.4 I Teksty anonimowe i krytyka

Literatura francuska 16 w.
L 3.20.52.1 I Bibliografie, historia i krytyka
L 3.20.52.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.20.52.3 I Autorzy (teksty i krytyka)

Literatura francuska 17 w.
L 3.20.53.1 I Bibliografie, historia i krytyka
L 3.20.53.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.20.53.3 I Autorzy (teksty i krytyka)

Literatura francuska 18 w.
L 3.20.54.1 I Bibliografie, historia i krytyka
L 3.20.54.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.20.54.3 I Autorzy (teksty i krytyka)

Literatura francuska 19 w.
L 3.20.55.1 I Bibliografie, historia i krytyka
L 3.20.55.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.20.55.3 I Autorzy (teksty i krytyka)

Literatura francuska 20 w.
L 3.20.56.1 I Bibliografie, historia i krytyka
L 3.20.56.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.20.56.3 I Autorzy (teksty i krytyka)

Literatura francuska 21 w.
L 3.20.57.1 I Bibliografie, historia i krytyka
L 3.20.57.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.20.57.3 I Autorzy (teksty i krytyka)

Literatura belgijska w języku francuskim
L 3.206.0 I Bibliografie
L 3.206.1 I Słowniki, leksykony
L 3.206.3 I Historia i krytyka
L 3.206.4 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.206.5 I Autorzy (teksty i krytyka)

L 3.207 I Literatura szwajcarska w języku francuskim

L 3.208 I Literatura kanadyjska w języku francuskim

L 3.209 I Literatura frankofońska (inne obszary)

L 3.210 I Literatura prowansalska (okcytańska)

L 3.22 I Literatura katalońska
L 3.22.3 I Historia i krytyka
L 3.22.4 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.22.5 I Autorzy (teksty i krytyka)
L 3.22.6 I Dzieła anonimowe, krytyka

L 3.23 I Literatura włoska
L 3.23.0 I Bibliografie
L 3.23.1 I Słowniki
L 3.23.3 I Historia i krytyka
L 3.23.4 I Antologie, zbiory tekstów

Literatura włoska przed 1400
L 3.23.51.1 I Bibliografie, historia i krytyka
L 3.23.51.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.23.51.3 I Autorzy (teksty i krytyka)

Literatura włoska 15 w.
L 3.23.52.1 I Bibliografie, historia i krytyka
L 3.23.52.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.23.52.3 I Autorzy (teksty i krytyka)

Literatura włoska 16 w.
L 3.23.53.1 I Bibliografie, historia i krytyka
L 3.23.53.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.23.53.3 I Autorzy (teksty i krytyka)

Literatura włoska 17 w.
L 3.23.54.1 I Bibliografie, historia i krytyka
L 3.23.54.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.23.54.3 I Autorzy (teksty i krytyka)

Literatura włoska 18 w.
L 3.23.55.1 I Bibliografie, historia i krytyka
L 3.23.55.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.23.55.3 I Autorzy (teksty i krytyka)

Literatura włoska 19 w.
L 3.23.56.1 I Bibliografie, historia i krytyka
L 3.23.56.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.23.56.3 I Autorzy (teksty i krytyka)

Literatura włoska 20 w.
L 3.23.57.1 I Bibliografie, historia i krytyka
L 3.23.57.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.23.57.3 I Autorzy (teksty i krytyka)

Literatura włoska 21 w.
L 3.23.58.1 I Bibliografie, historia i krytyka
L 3.23.58.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.23.58.3 I Autorzy (teksty i krytyka)

L 3.24 I Literatura rumuńska
L 3.24.0 I Bibliografie
L 3.24.1 I Słowniki
L 3.24.2 I Teoria literatury
L 3.24.3 I Historia i krytyka
L 3.24.4 I Antologie, zbiory tekstów

Literatura rumuńska przed 1800
L 3.24.51.1 I Bibliografie, historia i krytyka
L 3.24.51.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.24.51.3 I Autorzy (teksty i krytyka)
L 3.24.51.4 I Teksty anonimowe i krytyka

Literatura rumuńska 19 w.
L 3.24.52.1 I Bibliografie, historia i krytyka
L 3.24.52.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.24.52.3 I Autorzy (teksty i krytyka)

Literatura rumuńska 20 w.
L 3.24.53.1 I Bibliografie, historia i krytyka
L 3.24.53.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.24.53.3 I Autorzy (teksty i krytyka)

Literatura rumuńska 21 w.
L 3.24.54.1 I Bibliografie, historia i krytyka
L 3.24.54.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.24.54.3 I Autorzy (teksty i krytyk
L 3.24.6 I Folklor

L 3.25 I Literatura hiszpańska
L 3.25.0 I Bibliografie
L 3.25.1 I Słowniki, leksykony
L 3.25.2 I Teoria literatury
L 3.25.3 I Historia i krytyka
L 3.25.4 I Antologie, zbiory tekstów

Literatura hiszpańska przed 1500
L 3.25.51.1 I Bibliografie, historia i krytyka
L 3.25.51.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.25.51.3 I Autorzy (teksty i krytyka)
L 3.25.51.4 I Teksty anonimowe i krytyka

Literatura hiszpańska 1500-1700 (okres klasyczny)
L 3.25.52.1 I Bibliografie, historia i krytyka
L 3.25.52.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.25.52.3 I Autorzy (teksty i krytyka)
L 3.25.52.4 I Teksty anonimowe i krytyka

Literatura hiszpańska 18 w.
L 3.25.53.1 I Bibliografie, historia i krytyka
L 3.25.53.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.25.53.3 I Autorzy (teksty i krytyka)

Literatura hiszpańska 19 w.
L 3.25.54.1 I Bibliografie, historia i krytyka
L 3.25.54.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.25.54.3 I Autorzy (teksty i krytyka)

Literatura hiszpańska 20 w.
L 3.25.55.1 I Bibliografie, historia i krytyka
L 3.25.55.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.25.55.3 I Autorzy (teksty i krytyka)

Literatura hiszpańska 21 w.
L 3.25.56.1 I Bibliografie, historia i krytyka
L 3.25.56.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.25.56.3 I Autorzy (teksty i krytyka)

L 3.256 I Literatura hispanoamerykańska
L 3.256.0 I Bibliografie
L 3.256.1 I Słowniki
L 3.256.2 I Teoria literatury
L 3.256.3 I Historia i krytyka
L 3.256.4 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.256.5 I Autorzy (teksty i krytyka)

L 3.26 I Literatura portugalska
L 3.26.0 I Bibliografie
L 3.26.1 I Słowniki
L 3.26.3 I Historia i krytyka
L 3.26.4 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.26.5 I Autorzy (teksty i krytyka)

L 3.266 I Literatura brazylijska
L 3.266.3 I Historia i krytyka
L 3.266.4 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.266.5 I Autorzy (teksty i krytyka)
L 3.267 I Literatura portugalska (inne obszary)

L 3.27 Literatura galicyjska

SEKCJA JĘZYKA ROSYJSKIEGO

L 3.30 I Literatura rosyjska
L 3.30.0 I Bibliografie
L 3.30.1 I Słowniki, leksykony
L 3.30.2 I Teoria literatury
L 3.30.21 I Tematy i motywy
L 3.30.22 I Interpretacje
L 3.30.23 I Technika literacka
L 3.30.24 I Krytyka literacka i konfrontatywna
L 3.30.25 I Rodzaje i gatunki literackie
L 3.30.25.1 I Poezja
L 3.30.25.2 I Dramat
L 3.30.25.3 I Proza
L 3.30.26 I Filozofia literatury, estetyka literatury
L 3.30.27 I Socjologia literatury, psychologia literatury
L 3.30.3 I Historia i krytyka (obejmujące więcej niż jedną epokę)
L 3.30.4 I Antologie (obejmujące więcej niż jedną epokę)

Literatura staroruska do 1500
L 3.30.51.1 I Bibliografie, historia i krytyka
L 3.30.51.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.30.51.3 I Autorzy (teksty, krytyka)
L 3.30.51.4 I Teksty anonimowe, krytyka

Literatura rosyjska 1500-1700
L 3.11.52.1 I Bibliografie, historia i krytyka
L 3.11.52.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.11.52.3 I Autorzy (teksty, krytyka)
L 3.11.52.4 I Teksty anonimowe, krytyka

Literatura rosyjska 18 w.
L 3.30.53.1 I Bibliografie, historia i krytyka
L 3.30.53.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.30.53.3 I Autorzy (teksty, krytyka)

Literatura rosyjska 19 w.
L 3.30.54.1 I Bibliografie, historia i krytyka
L 3.30.54.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.30.54.3 I Autorzy (teksty, krytyka)

Literatura rosyjska 19/20 w.
L 3.30.55.1 I Bibliografie, historia i krytyka
L 3.30.55.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.30.55.3 I Autorzy (teksty, krytyka)

Literatura rosyjska 20 w.
L 3.30.56.1 I Bibliografie, historia i krytyka
L 3.30.56.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.30.56.3 I Autorzy (teksty, krytyka)

Literatura rosyjska 21 w.
L 3.30.57.1 I Bibliografie, historia i krytyka
L 3.30.57.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.30.57.3 I Autorzy (teksty, krytyka)
L 3.30.6 I Dydaktyka literatury
L 3.30.8 I Publikacje pracowników Instytutu Filologii Rosyjskiej

L 3.31 I Literatura polska – przekłady

L 3.32 I Literatura ukraińska
L 3.32.0 I Bibliografie ogólne
L 3.32.1 I Słowniki, leksykony
L 3.32.2 I Teoria literatury
L 3.32.21 I Tematy i motywy
L 3.32.24 I Krytyka literacka
L 3.32.25 I Rodzaje i gatunki lit.
L 3.32.25.1 I Poezja
L 3.32.3 I Historia i krytyka
L 3.32.4 I Antologie obejmujące więcej niż jedną epokę

Literatura ukraińska 1500-1700
L 3.32.52.1 I Bibliografie, historia i krytyka
L 3.32.53.1 I Literatura ukraińska

Literatura rosyjska 18 w.
L 3.30.53.1 I Bibliografie, historia i krytyka
L 3.30.53.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.30.53.3 I Autorzy (teksty, krytyka)

Literatura ukraińska 19 w.
L 3.32.54.1 I Bibliografie, historia i krytyka
L 3.32.54.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.32.54.3 I Autorzy (teksty, krytyka)

Literatura ukraińska 19/20 w.
L 3.32.55.1 I Bibliografie, historia i krytyka
L 3.32.55.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.32.55.3 I Autorzy (teksty, krytyka)

Literatura ukraińska 20 w.
L 3.32.56.1 I Bibliografie, historia i krytyka
L 3.32.56.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.32.56.3 I Autorzy (teksty, krytyka)

Literatura ukraińska 21 w.
L 3.32.57.1 I Bibliografie, historia i krytyka
L 3.32.57.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.32.57.3 I Autorzy (teksty, krytyka)

L 3.33 I Literatura białoruska

SEKCJA JĘZYKÓW RÓŻNYCH

L 3.40 I Literatura litewska
L 3.40.0 I Bibliografie
L 3.40.1 I Słowniki literackie, encyklopedie
L 3.40.2 I Teoria literatury
L 3.40.3 I Historia i krytyka
L 3.40.4 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.40.5 I Autorzy (teksty i krytyka)
L 3.40.6 I Folklor
L 3.40.61 I Folklor dainos
L 3.40.62 I Folklor pasakos
L 3.40.8 I Literatura obca w języku litewskim

L 3.41 I Literatura łotewska
L 3.41.0 I Bibliografie
L 3.41.1 I Słowniki literackie, encyklopedie
L 3.41.2 I Teoria literatury
L 3.41.3 I Historia i krytyka
L 3.41.4 I Antologie, zbiory tekstów
L 3.41.5 I Autorzy (teksty i krytyka)
L 3.41.6 I Folklor
L 3.41.61 I Folklor dainas
L 3.41.62 I Folklor pasakas
L 3.41.71 I Literatura łatgalska
L 3.41.8 I Literatura obca w języku łotewskim

L 4.10.1 I Literatura węgierska
L 4.10.1.0 I Bibliografie
L 4.10.1.1 I Słowniki literackie, encyklopedie
L 4.10.1.2 I Historia i krytyka
L 4.10.1.3 I Antologie, zbiory tekstów
L 4.10.1.4 I Autorzy (teksty i krytyka)

L 4.10.2 I Literatura fińska
L 4.10.2.0 I Bibliografie
L 4.10.2.1 I Historia i krytyka
L 4.10.2.2 I Antologie, zbiory tekstów
L 4.10.2.3 I Autorzy (teksty i krytyka)

L 4.10.3 I Literatura estońska

II piętro

JĘZYKOZNAWSTWO OGÓLNE

J 1.00 II Konferencje, zbiory prac, antologie
J 1.01 II Bibliografie
J 1.02 II Słowniki, glosaria, terminologia
J 1.03 II Metodologia
J 1.04 II Językoznawstwo ogólne i historia językoznawstwa
J 1.05 II Kierunki i rodzaje gramatyki
J 1.05.1 II Językoznawstwo historyczno-porównawcze
J 1.05.2 II Językoznawstwo komputerowe
J 1.05.3 II Językoznawstwo kognitywne. Kognitywistyka
J 1.06 II Filozofia języka
J 1.07 II Pismo (historia, alfabety)
J 1.08 II Psycholingwistyka i neurolingwistyka
J 1.09 II Socjolingwistyka. Polityka językowa
J 1.10 II Semiotyka (nauka o znakach językowych i pozajęzykowych)
J 1.11 II Teoria komunikacji
J 1.11.1 II Analiza dyskursu
J 1.11.2 II Pragmatyka. Akty mowy
J 1.12 II Patologia mowy (tu także mowa dziecka)
J 1.13 II Nauki pomocnicze (krytyka tekstu, hermeneutyka, interpretacja, egzegeza)
J 1.13.1 II Logika
J 1.13.2 II Matematyka
J 1.13.3 II Statystyka
J 1.14 II Metodyka nauczania języków
J 1.14.1 II Metody i techniki nauczania
J 1.14.2 II E-learning
J 1.14.3 II Nauczanie poszczególnych sprawności językowych
J 1.14.4 II Testowanie i ocena sprawności językowej
J 1.14.5 II Kultura języka i ortografia
J 1.15 II Teoria tłumaczeń
J 1.16 II Retoryka. Język mediów
J 1.17 II Etnolingwistyka (związki języka z kulturą)
J 1.18 II Wielojęzyczność
J 1.19 II Ekolingwistyka

J 2 II JĘZYK I MOWA

J 2.1 II Pochodzenie i rozwój języka
J 2.2 II Klasyfikacja i podział języków (językoznawstwo typologiczne).
Rozpowszechnienie języków (geografia lingwistyczna ; w tym ogólne atlasy językowe)
J 2.4 II Semantyka (znaczenie wyrazów)
J 2.41 II Leksykografia z leksykologią i frazeologią
J 2.42 II Onomastyka, etymologia, dialektologia
J 2.5 II Gramatyka
J 2.51 II Fonetyka z fonologią
J 2.52 II Morfologia
J 2.53 II Składnia
J 2.54 II Stylistyka
J 2.54.1 II Języki specjalistyczne
J 2.55 II Kategorie gramatyczne
J 2.6 II Metryka, prozodia, wersyfikacja

J 3 II JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE

SEKCJA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

J 3.0 II Języki celtyckie
J 3.0.00 II Konferencje, zbiory prac, antologie
J 3.0.01 II Bibliografie
J 3.0.02 II Słowniki, terminologia
J 3.0.03 II Słowniki jednojęzyczne ( w tym językoznawcze specjalistyczne)
J 3.0.04 II Słowniki dwujęzyczne
J 3.0.05 II Słowniki specjalistyczne (techniczne, medyczne, itp.)
J 3.0.09 II Socjolingwistyka. Polityka języka
J 3.0.10.1 II Słowniki historyczne
J 3.0.10.2 II Historia języków celtyckich
J 3.0.10.3 II Gramatyka historyczna
J 3.0.10.4 II Teksty źródłowe
J 3.0.11 II Językoznawstwo porównawcze
J 3.0.14.2 II Programy nauczania
J 3.0.20 II Dialekty
J 3.0.40 II Semantyka
J 3.0.40.1 II Leksykografia
J 3.0.40.3 II Onomastyka
J 3.0.50 II Gramatyka
J 3.0.50.10 II Gramatyka opisowa
J 3.0.50.10.1 II Fonetyka i fonologia
J 3.0.50.10.3 II Składnia

J 3.01 II Język bretoński

J 3.02 II Język galicki (szkocki celtycki)

J 3.03 II Język irlandzki
J 3.03.02 II Słowniki, terminologia
J 3.03.03 II Słowniki jednojęzyczne (w tym językoznawcze specjalistyczne)
J 3.03.04 II Słowniki dwujęzyczne
J 3.03.05 II Słowniki specjalistyczne (techniczne, medyczne, itp.)
J 3.03.09 II Socjolingwistyka. Polityka języka
J 3.03.10.1 II Słowniki historyczne
J 3.03.10.2 II Historia języka
J 3.03.10.3 II Gramatyka historyczna
J 3.03.10.4 II Teksty źródłowe
J 3.03.11 II Językoznawstwo porównawcze
J 3.03.12 II Językoznawstwo korpusowe
J 3.03.20 II Dialekty
J 3.03.40 II Semantyka
J 3.03.40.1 II Leksykografia
J 3.03.40.3 II Onomastyka
J 3.03.50 II Gramatyka
J 3.03.50.10 II Gramatyka opisowa
J 3.03.50.10.1 II Fonetyka i fonologia
J 3.03.50.10.3 II Składnia

J 3.05 II Język walijski
J 3.05.03 II Słowniki jednojęzyczne (w tym językoznawcze specjalistyczne)
J 3.05.04 II Słowniki dwujęzyczne
J 3.05.05 II Słowniki specjalistyczne (techniczne, medyczne, itp.)
J 3.05.09 II Socjolingwistyka. Polityka języka
J 3.05.10.1 II Słowniki historyczne
J 3.05.10.2 II Historia języka
J 3.05.10.3 II Gramatyka historyczna
J 3.05.10.4 II Teksty źródłowe
J 3.05.11 II Językoznawstwo porównawcze
J 3.05.20 II Dialekty
J 3.05.40 II Semantyka
J 3.05.40.1 II Leksykografia
J 3.05.40.3 II Onomastyka
J 3.05.50 II Gramatyka
J 3.05.50.10 II Gramatyka opisowa
J 3.05.50.10.1 II Fonetyka i fonologia
J 3.05.50.10.3 II Składnia

J 3.1 II Języki germańskie

J 3.10 II Język angielski
J 3.10.0 II Językoznawstwo angielskie (ogólnie)
J 3.10.00 II Konferencje, zbiory prac, antologie
J 3.10.01 II Bibliografie
J 3.10.02 II Słowniki, terminologia
J 3.10.03 II Słowniki jednojęzyczne (w tym językoznawcze specjalistyczne)
J 3.10.04 II Słowniki dwujęzyczne
J 3.10.05 II Słowniki specjalistyczne (techniczne, medyczne, itp.)
J 3.10.06 II Metodologia
J 3.10.07 II Językoznawstwo kognitywne
J 3.10.08 II Psycholingwistyka i neurolingwistyka
J 3.10.09 II Socjolingwistyka. Polityka języka
J 3.10.10 II Diachronia
J 3.10.10.0 II Konferencje językoznawstwa historycznego
J 3.10.10.1 II Słowniki historyczne
J 3.10.10.2 II Historia języka
J 3.10.10.3 II Gramatyka historyczna
J 3.10.10.3.1 II Fonologia historyczna
J 3.10.10.3.2 II Morfologia historyczna
J 3.10.10.3.3 II Składnia historyczna
J 3.10.10.4 II Dydaktyka diachronii
J 3.10.10.4.1 II Podręczniki
J 3.10.10.4.2 II Teksty źródłowe
J 3.10.10.5 II Semantyka historyczna
J 3.10.10.5.1 II Leksykografia i frazeologia historyczna
J 3.10.10.5.2 II Onomastyka historyczna
J 3.10.10.5.3 II Etymologia
J 3.10.10.6 II Socjolingwistyka historyczna
J 3.10.10.7 II Pragmatyka historyczna i stylistyka
J 3.10.10.8 II Dialekty historyczne
J 3.10.10.9 II Pismo i manuskrypty
J 3.10.11 II Językoznawstwo porównawcze
J 3.10.12 II Językoznawstwo korpusowe
J 3.10.13 II Przyswajanie języka drugiego
J 3.10.14 II Metodyka nauczania
J 3.10.14.1 II Metody i techniki nauczania
J 3.10.14.3 II Kultura języka i ortografia
J 3.10.14.5 II Czasopisma metodyczne
J 3.10.15 II Tłumaczenie
J 3.10.15.1 II Tłumaczenie literackie
J 3.10.15.2 II Tłumaczenie języków specjalistycznych
J 3.10.15.3 II Tłumaczenie ustne
J 3.10.15.5 II Tłumaczenie audiowizualne
J 3.10.15.6 II Dydaktyka przekładu
J 3.10.16 II Pragmatyka
J 3.10.17 II Lingwistyka tekstu
J 3.10.18 II Analiza dyskursu
J 3.10.19 II Stylistyka
J 3.10.20 II Dialekty
J 3.10.20.1 II Atlasy językowe
J 3.10.30 II Językoznawstwo komputerowe
J 3.10.40 II Semantyka
J 3.10.40.1 II Leksykografia
J 3.10.40.2 II Leksykologia
J 3.10.50 II Gramatyka
J 3.10.50.1 II Fonetyka i fonologia
J 3.10.50.2 II Morfologia
J 3.10.50.3 II Składnia
J 3.10.50.4 II Gramatyka generatywna
J 3.10.54 II Żargony i języki specjalistyczne
J 3.10.80 II Varia

J 3.10.95 II Język szkocki (Scots)
J 3.10.95.0 II Językoznawstwo (ogólnie)
J 3.10.95.1 II Słowniki
J 3.10.95.2 II Historia języka
J 3.10.95.3 II Gramatyka
J 3.10.95.4 II Teksty źródłowe w języku szkockim
J 3.10.95.6 II Socjolingwistyka i polityka

SEKCJA JĘZYKA NIEMIECKIEGO I JĘZYKÓW SKANDYNAWSKICH

J 3.11 II Język niemiecki
J 3.11.00 II Konferencje, zbiory prac, antologie
J 3.11.01 II Bibliografie
J 3.11.02 II Słowniki, terminologia
J 3.11.03 II Słowniki jednojęzyczne
J 3.11.04 II Słowniki dwujęzyczne
J 3.11.05 II Słowniki specjalistyczne
J 3.11.08 II Psycholingwistyka
J 3.11.09 II Socjolingwistyka
J 3.11.10 II Diachronia
J 3.11.10.1 II Słowniki historyczne
J 3.11.10.2 II Historia języka
J 3.11.10.3 II Gramatyka historyczna
J 3.11.10.4 II Teksty źródłowe
J 3.11.11 II Żargony i języki specjalistyczne
J 3.11.14 II Metodyka nauczania
J 3.11.14.1 II Metody i techniki nauczania
J 3.11.15 II Tłumaczenie
J 3.11.16 II Pragmatyka
J 3.11.17 II Lingwistyka tekstu
J 3.11.18 II Analiza dyskursu
J 3.11.19 II Stylistyka
J 3.11.20 II Dialekty
J 3.11.20.1 II Atlasy językowe
J 3.11.30 II Semiotyka
J 3.11.40 II Semantyka
J 3.11.40.1 II Leksykografia
J 3.11.40.2 II Leksykologia
J 3.11.40.3 II Onomastyka
J 3.11.40.4 II Etymologia
J 3.11.50 II Gramatyka
J 3.11.50.1 II Fonetyka i fonologia
J 3.11.50.2 II Morfologia
J 3.11.50.3 II Składnia
J 3.11.50.4 II Ortografia

J 3.12 II Językoznawstwo skandynawskie
J 3.12.00 II Konferencje, zbiory prac
J 3.12.1 II Słowniki
J 3.12.2 II Język staroskandynawski

J 3.13 II Język islandzki
J 3.13.03 II Słowniki jednojęzyczne
J 3.13.04 II Słowniki dwujęzyczne
J 3.13.50 II Gramatyka

J 3.14 II Język duński
J 3.14.00 II Konferencje, zbiory prac
J 3.14.02 II Słowniki, terminologia
J 3.14.03 II Słowniki jednojęzyczne
J 3.14.04 II Słowniki dwujęzyczne
J 3.14.05 II Słowniki specjalistyczne
J 3.14.10 II Historia języka
J 3.14.14 II Metodyka nauczania
J 3.14.15 II Tłumaczenie
J 3.14.20 II Dialekty
J 3.14.50 II Gramatyka

J 3.15 II Język norweski
J 3.15.00 II Konferencje, zbiory prac
J 3.15.02 II Słowniki, terminologia
J 3.15.03 II Słowniki jednojęzyczne
J 3.15.04 II Słowniki dwujęzyczne
J 3.15.05 II Słowniki specjalistyczne
J 3.15.09 II Socjolingwistyka
J 3.15.10 II Historia języka
J 3.15.11 II Żargony i języki specjalistyczne
J 3.15.14 II Metodyka nauczania
J 3.15.15 II Tłumaczenie
J 3.15.19 II Stylistyka
J 3.15.20 II Dialekty
J 3.15.40.1 II Leksykografia
J 3.15.50 II Gramatyka

J 3.16 II Język szwedzki
J 3.16.00 II Konferencje, zbiory prac
J 3.16.03 II Słowniki jednojęzyczne
J 3.16.04 II Słowniki dwujęzyczne
J 3.16.05 II Słowniki specjalistyczne
J 3.16.10 II Historia języka
J 3.16.11 II Żargony i języki specjalistyczne
J 3.16.14 II Metodyka nauczania
J 3.16.15 II Tłumaczenie
J 3.16.19 II Stylistyka
J 3.16.20 II Dialekty
J 3.16.40.1 II Leksykografia
J 3.16.40.2 II Leksykologia
J 3.16.50 II Gramatyka
J 3.16.50.1 II Fonetyka i fonologia

SEKCJA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

J 3.17 II Język niderlandzki
J 3.17.0 II Językoznawstwo niderlandzkie – ogólnie
J 3.17.02 II Słowniki, terminologia
J 3.17.03 II Słowniki jednojęzyczne (w tym językoznawcze specjalistyczne)
J 3.17.04 II Słowniki dwujęzyczne
J 3.17.05 II Słowniki specjalistyczne (techniczne, medyczne itp.)
J 3.17.09 II Socjolingwistyka. Polityka języka
J 3.17.10 II Diachronia
J 3.17.10.2 II Historia języka
J 3.17.11 II Językoznawstwo porównawcze
J 3.17.14 II Metodyka nauczania
J 3.17.16 II Pragmatyka
J 3.17.19 II Stylistyka
J 3.17.40 II Semantyka
J 3.17.50 II Gramatyka
J 3.17.50.1 II Fonetyka i fonologia
J 3.17.50.2 II Morfologia
J 3.17.50.3 II Składnia
J 3.17.54 II Żargony i języki specjalistyczne
J 3.17.80 II Varia

J 3.19 II Język afrikaans
J 3.19.0 II Językoznawstwo ogólne
J 3.19.03 II Słowniki jednojęzyczne (w tym językoznawcze specjalistyczne)
J 3.19.04 II Słowniki dwujęzyczne
J 3.19.05 II Słowniki specjalistyczne (techniczne, medyczne itp.)
J 3.19.09 II Socjolingwistyka. Polityka języka
J 3.19.10 II Diachronia
J 3.19.10.2 II Historia języka
J 3.19.15 II Tłumaczenie
J 3.19.50 II Gramatyka
J 3.19.80 II Varia

SEKCJA JĘZYKÓW ROMAŃSKICH

J 3.2 II Języki romańskie
J 3.20 II Język francuski / językoznawstwo francuskie

J 3.20.11 II Słowniki jednojęzyczne
J 3.20.12 II Słowniki dwujęzyczne
J 3.20.13 II Słowniki specjalistyczne
J 3.20.21 II Historia języka
J 3.20.22 II Gramatyka historyczna
J 3.20.23 II Teksty źródłowe
J 3.20.3 II Gramatyka
J 3.20.31 II Fonetyka i fonologia
J 3.20.32 II Morfologia
J 3.20.33 II Składnia
J 3.20.34 II Semantyka
J 3.20.35 II Stylistyka
J 3.20.36 II Analiza dyskursu
J 3.20.37 II Ortografia i interpunkcja
J 3.20.38 II Wersyfikacja
J 3.20.4 II Dialekty
J 3.20.5 II Żargony i języki specjalistyczne
J 3.20.6 II Język francuski poza Francją
J 3.20.61 II Język francuski w Belgii
J 3.20.63 II Język francuski w Kanadzie
J 3.20.72 II Metodyka nauczania
J 3.20.74 II Teksty do nauki języka
J 3.20.8 II Tłumaczenie

J 3.21 II Język prowansalski / językoznawstwo prowansalskie

J 3.22 II Język kataloński / językoznawstwo katalońskie
J 3.22.1 II Słowniki
J 3.22.2 II Historia języka
J 3.22.3 II Gramatyka
J 3.22.34 II Semantyka
J 3.22.4 II Stylistyka
J 3.22.72 II Metodyka nauczania

J 3.23 II Język włoski / językoznawstwo włoskie
J 3.23.11 II Słowniki jednojęzyczne
J 3.23.12 II Słowniki dwujęzyczne
J 3.23.13 II Słowniki specjalistyczne
J 3.23.2 II Historia języka
J 3.23.3 II Gramatyka
J 3.23.34 II Semantyka
J 3.23.35 II Stylistyka
J 3.23.36 II Analiza dyskursu
J 3.23.37 II Ortografia i interpunkcja
J 3.23.4 II Dialekty
J 3.23.5 II Żargony i języki specjalistyczne
J 3.23.6 II Język włoski poza Włochami
J 3.23.72 II Metodyka nauczania
J 3.23.8 II Tłumaczenie

J 3.24 II Język rumuński / językoznawstwo rumuńskie
J 3.24.0 II Bibliografie
J 3.24.11 II Słowniki jednojęzyczne
J 3.24.12 II Słowniki dwujęzyczne
J 3.24.13 II Słowniki specjalistyczne
J 3.24.2 II Historia języka
J 3.24.3 II Gramatyka
J 3.24.31 II Fonetyka i fonologia
J 3.24.32 II Morfologia
J 3.24.33 II Składnia
J 3.24.34 II Semantyka
J 3.24.35 II Stylistyka
J 3.24.37 II Ortografia i interpunkcja
J 3.24.38 II Wersyfikacja
J 3.24.4 II Dialekty
J 3.24.72 II Metodyka nauczania
J 3.24.8 II Tłumaczenie

J 3.25 II Język hiszpański / językoznawstwo hiszpańskie
J 3.25.11 II Słowniki jednojęzyczne
J 3.25.12 II Słowniki dwujęzyczne
J 3.25.13 II Słowniki specjalistyczne
J 3.25.21 II Historia języka
J 3.25.22 II Gramatyka historyczna
J 3.25.23 II Teksty źródłowe
J 3.25.3 II Gramatyka
J 3.25.31 II Fonetyka i fonologia
J 3.25.32 II Morfologia
J 3.25.33 II Składnia
J 3.25.34 II Semantyka
J 3.25.35 II Stylistyka
J 3.25.36 II Analiza dyskursu
J 3.25.37 II Ortografia i interpunkcja
J 3.25.4 II Dialekty
J 3.25.6 II Język hiszpański poza Hiszpanią
J 3.25.61 II Język hiszpański w Ameryce
J 3.25.65 II Język hiszpański w innych krajach
J 3.25.72 II Metodyka nauczania
J 3.25.74 II Teksty do nauki języka
J 3.25.8 II Tłumaczenie

J 3.26 II Język portugalski / językoznawstwo portugalskie
J 3.26.11 II Słowniki jednojęzyczne
J 3.26.12 II Słowniki dwujęzyczne
J 3.26.2 II Historia języka
J 3.26.3 II Gramatyka
J 3.26.31 II Fonetyka i fonologia
J 3.26.34 II Semantyka
J 3.26.4 II Dialekty
J 3.26.6 II Język portugalski poza Portugalią
J 3.26.61 II Język portugalski w Brazylii
J 3.26.72 II Metodyka nauczania

J 3.27 II Język galicyjski / językoznawstwo galicyjskie
J 3.27.1 II Słowniki

J 3.28 II Inne języki romańskie
J 3.28.1 II Słowniki

J 3.29 II Język łaciński / językoznawstwo łacińskie
J 3.29.1 II Słowniki
J 3.29.3 II Gramatyka

SEKCJA JĘZYKA ROSYJSKIEGO

J 3.3 II Języki słowiańskie. Opracowania ogólne
J 3.3.01 II Słowniki języków słowiańskich

J 3.30 II Język rosyjski
J 3.30.00 II Konferencje
J 3.30.01 II Bibliografie
J 3.30.02 II Słowniki, terminologia
J 3.30.03 II Słowniki jednojęzyczne
J 3.30.03.1 II A tergo, częstotliwości
J 3.30.03.2 II Etymologiczno-historyczne
J 3.30.03.3 II Frazeologiczne, idiomów, przysłów
J 3.30.03.4 II Gramatyczne
J 3.30.03.5 II Gwar, żargonów, dialektów (współczesne)
J 3.30.03.6 II Onomastyczne
J 3.30.03.7 II Poprawnościowe
J 3.30.03.8 II Semantyczno-leksykalne
J 3.30.03.9 II Wyrazów obcych i zapożyczeń
J 3.30.04 II Słowniki dwujęzyczne
J 3.30.04.1 II Tematyczne
J 3.30.04.2 II Polsko-rosyjskie
J 3.30.04.3 II Rosyjsko-polskie
J 3.30.04.4 II Inne dwujęzyczne
J 3.30.05 II Słowniki specjalistyczne
J 3.30.05.1 II Biznes, ekonomia, gospodarka, handel
J 3.30.05.2 II Kultura i sztuka (w tym muzyka itp.)
J 3.30.05.3 II Medycyna
J 3.30.05.4 II Nauki przyrodnicze (biologia, geografia, rolnictwo)
J 3.30.05.5 II Prawo i polityka
J 3.30.05.6 II Technika
J 3.30.05.7 II Varia (hobby, sport, wojsko i inne)
J 3.30.06 II Metodologia
J 3.30.07 II Językoznawstwo kognitywne
J 3.30.08 II Psycholingwistyka
J 3.30.09 II Socjolingwistyka
J 3.30.10 II Diachronia
J 3.30.10.1 II Historia języka
J 3.30.10.2 II Gramatyka historyczna
J 3.30.10.3 II Teksty źródłowe
J 3.30.11 II Żargony i języki specjalistyczne
J 3.30.14 II Metodyka nauczania
J 3.30.14.1 II Metody i techniki nauczania
J 3.30.15 II Tłumaczenie
J 3.30.16 II Pragmatyka
J 3.30.17 II Lingwistyka tekstu
J 3.30.18 II Analiza dyskursu
J 3.30.19 II Stylistyka
J 3.30.20 II Dialekty
J 3.30.20.1 II Atlasy językowe
J 3.30.40 II Semantyka
J 3.30.41 II Leksykografia
J 3.30.42 II Leksykologia
J 3.30.43 II Onomastyka
J 3.30.44 II Etymologia
J 3.30.50 II Gramatyka
J 3.30.51 II Fonetyka i fonologia
J 3.30.52 II Morfologia
J 3.30.53 II Składnia
J 3.30.54 II Grafika i ortografia
J 3.30.80 II Publikacje pracowników IFRos.

J 3.31 II Język polski
J 3.31.01 II Encyklopedie
J 3.31.02 II Słowniki ogólne
J 3.31.03 II Słowniki szczegółowe
J 3.31.04 II Słowniki wielojęzyczne
J 3.31.05 II Językoznawstwo
J 3.31.06 II Język polski dla cudzoziemców

J 3.32 II Język ukraiński
J 3.32.01.1 II Encyklopedie
J 3.32.01.2 II Słowniki ogólne
J 3.32.01.3 II Słowniki szczegółowe
J 3.32.01.4 II Słowniki dwujęzyczne
J 3.32.02 II Językoznawstwo

J 3.33 II Język białoruski
J 3.33.01 II Słowniki
J 3.33.02 II Językoznawstwo

J 3.36 II Język staro-cerkiewno-słowiański

SEKCJA JĘZYKÓW RÓŻNYCH

J 3.4 II Języki bałtyckie. Opracowania ogólne

J 3.40 II Język litewski
J 3.40.0 II Bibliografie
J 3.40.13 II Słowniki specjalistyczne
J 3.40.2 II Językoznawstwo
J 3.40.21 II Historia języka
J 3.40.3 II Gramatyka
J 3.40.4 II Dialektologia

J 3.41 II Język łotewski
J 3.41.13 II Słowniki specjalistyczne
J 3.41.2 II Językoznawstwo
J 3.41.21 II Historia języka
J 3.41.3 II Gramatyka
J 3.41.31 II Leksykologia
J 3.41.4 II Dialektologia
J 3.41.41 II Język łatgalski
J 3.42 II Teksty staropruskie

J 3.5 II Języki indoirańskie

J 3.50 II Języki indyjskie
J 3.50.0 II Opracowania ogólne
J 3.50.1 II Sanskryt
J 3.50.1.1 II Słowniki
J 3.50.1.3 II Gramatyka
J 3.50.1.4 Literatura
J 3.50.2 II Języki hindi-urdu
J 3.50.2.1 II Słowniki
J 3.50.2.3 II Gramatyka
J 3.50.2.4 II Literatura
J 3.50.2.5 Dialekty
(marwari, maithili, bagri, shekhavati, bojpuri, kumauni, mewami, braj, awadhi etc.)
J 3.50.3 II Język nepalski
J 3.50.4 II Język bengalski
J 3.50.5 II Język kaszmirski
J 3.50.6 II Język pendżabski
J 3.50.7 II Język marathi
J 3.50.8 II Prakryty

J 3.51 II Języki irańskie
J 3.51.0 II Opracowania ogólne
J 3.51.1 II Język kurdyjski
J 3.51.2 II Język perski
J 3.51.2.1 II Słowniki
J 3.51.2.3 II Gramatyka
J 3.51.2.4 II Literatura

J 3.52 II Języki drawidyjskie (tamilski, malajam, kannada, telugu, kurukh, gondi, brahui)

J 3.7 II Języki tocharskie

J 3.81 II Język grecki, nowogrecki
J 3.81.0 II Bibliografie, konferencje, opracowania ogólne
J 3.81.1 II Słowniki
J 3.81.3 II Gramatyka/Językoznawstwo
J 3.81.4 II Literatura

J 3.9 II Inne języki indoeuropejskie
J 3.90 II Język armeński
J 3.92 II Grupa pidżynów i języków kreolskich

J 4 II JĘZYKI POZAINDOEUROPEJSKIE

J 4.0 II Języki semito-chamickie

J 4.01 II Język hebrajski
J 4.01.0 II Bibliografie, konferencje, opracowania ogólne
J 4.01.1 II Słowniki językowe
J 4.01.3 II Gramatyka i językoznawstwo
J 4.01.4 II Literatura
J 4.01.4.1 II Literatura do 18 w.
J 4.01.4.2 II Nowoczesna literatura hebrajska (literatura nowohebrajska) od 19 w.
J 4.01.5 II Historia Żydów i dzieje Izraela
J 4.01.5.1 II Starożytność
J 4.01.5.2 II Żydzi na świecie
J 4.01.5.3 II Żydzi w Polsce
J 4.01.6 II Kultura i sztuka żydowska
J 4.01.7 II Religia i filozofia

J 4.02 II Język arabski
J 4.02.0 II Bibliografie, opracowania ogólne (świat arabski)
J 4.02.1 II Słowniki językowe
J 4.02.2 II Metodyka nauczania
J 4.02.3 II Filologia. Językoznawstwo
J 4.02.3.1 II Tradycyjna filologia arabska
J 4.02.3.2 II Językoznawstwo współczesne
J 4.02.3.2.1 II Język klasyczny i literackJ 4.02.3.2.2 II Dialekty
J 4.02.4 II Literatura
J 4.02.4.1 II Literatura klasyczna
J 4.02.4.2 II Literatura współczesna od 19 w. (włącznie)
J 4.02.4.3 II Nauka o literaturze
J 4.02.5 II Historia
J 4.02.5.1 II Opracowania ogólne
J 4.02.5.2 II Okres przedmuzułmański
J 4.02.5.3 II Okres muzułmański do 19 w. (włącznie)
J 4.02.5.4 II 20 i 21 w.
J 4.02.6 II Sztuka
J 4.02.7 II Geografia i podróże
J 4.02.8 II Nauki społeczne
J 4.02.9 II Nauki ścisłe. Medycyna
J 4.02.10 II Religia i filozofia. Prawo

J 4.03 II Język amharski
J 4.03.1 II Słowniki

J 4.04 II Język koptyjski

J 4.1 II Języki uralskie

J 4.10 II Języki ugrofińskie

J 4.10.1 II Język węgierski
J 4.10.1.1 II Słowniki
J 4.10.1.2 II Językoznawstwo
J 4.10.1.3 II Metodyka nauczania

J 4.10.2 II Język fiński
J 4.10.2.0 II Bibliografie
J 4.10.2.1 II Słowniki
J 4.10.2.2 II Językoznawstwo
J 4.10.2.3 II Metodyka nauczania

J 4.10.3 II Język estoński
J 4.10.3.1 II Słowniki
J 4.10.3.2 II Językoznawstwo
J 4.10.4 II Język lapoński
J 4.10.4.1 II Słowniki
J 4.10.4.2 II Językoznawstwo

J 4.2 II Języki ałtajskie
J 4.20 II Prace ogólnoałtaistyczne
J 4.21.0 II Prace ogólnoturkologiczne
J 4.21.00 II Bibliografie
J 4.21.0.1.1 II Słowniki etymologiczne
J 4.21.0.1.2 II Zapożyczenia
J 4.21.0.1.3 II Słowniki porównawcze
J 4.21.0.1.4 II Słowniki historyczne
J 4.21.0.4 II Literatura polsko-tatarska
J 4.21.0.5 II Historia Azji Środkowej
J 4.21.0.6 II Kultura Azji Środkowej
J 4.21.1.1 II Język Turków
J 4.21.1.2 II Język karachanidzki
J 4.21.1.3 II Język protobułgarski
J 4.21.1.4 II Język staroujgurski
J 4.21.2.1 II Język chorezmijsko-turkijski
J 4.21.2.2 II Język czagatajski
J 4.21.2.4 II Języki średniokipczackie
J 4.21.2.5 II Język osmański
J 4.21.2.5.1 II Słowniki
J 4.21.2.5.2 II Gramatyka
J 4.21.2.5.4 II Literatura
J 4.21.3.1 II Język chaladż
J 4.21.3.2 II Język czuwaski
J 4.21.3.3 II Język dołgański
J 4.21.3.4 II Język jakucki
J 4.21.3.5.1 II Język ałtajski
J 4.21.3.5.2 II Język chakaski
J 4.21.3.5.3 II Język karagaski (tofałarski)
J 4.21.3.5.4 II Język tuwański
J 4.21.3.6.2 II Język ujgurski
J 4.21.3.6.3 II Język uzbecki
J 4.21.3.7.1.1 II Język karaczajsko-bałkarski
J 4.21.3.7.1.2 II Język karaimski
J 4.21.3.7.1.3 II Język krymskotatarski
J 4.21.3.7.1.4 II Język kumycki
J 4.21.3.7.2.1 II Język baszkirski
J 4.21.3.7.2.2 II Język tatarski
J 4.21.3.7.3.1 II Język karakałpacki

J 4.21.3.7.3.2 II Język kazachski
J 4.21.3.7.3.2.0 II Bibliografie
J 4.21.3.7.3.2.1 II Słowniki
J 4.21.3.7.3.2.2 II Językoznawstwo
J 4.21.3.7.3.2.4 II Literatura
J 4.21.3.7.3.2.5 II Historia
J 4.21.3.7.3.2.6 II Cywilizacja
J 4.21.3.7.3.3 II Język kirgiski
J 4.21.3.7.3.4 II Język nogajski
J 4.21.3.8.1 II Język azerbejdżański
J 4.21.3.8.3 II Język gagauski

J 4.21.3.8.4 II Język turecki
J 4.21.3.8.4.0 II Bibliografie, konferencje, encyklopedie
J 4.21.3.8.4.1.1 II Słowniki jedno- i dwujęzyczne
J 4.21.3.8.4.1.2 II Słowniki specjalistyczne
J 4.21.3.8.4.2 II Językoznawstwo
J 4.21.3.8.4.2.1 II Dialektologia
J 4.21.3.8.4.4 II Literatura
J 4.21.3.8.4.4.0 II Bibliografie, historia i krytyka
J 4.21.3.8.4.4.1 II Antologie, zbiory tekstów
J 4.21.3.8.4.4.2 II Autorzy (teksty i krytyka)
J 4.21.3.8.4.4.3 II Literatura ludowa
J 4.21.3.8.4.5.1 II Historia osmańska
J 4.21.3.8.4.5.2 II Historia Turcji 19 i 20 w.
J 4.21.3.8.4.5.3 II Związki Polski z Turcją
J 4.21.3.8.4.5.4 II Starożytna Anatolia
J 4.21.3.8.4.6 II Kultura
J 4.21.3.8.4.7 II Geografia
J 4.21.3.8.5 II Język turkmeński
J 4.22 II Języki mongolskie
J 4.23 II Języki tungusko-mandżurskie

J 4.3 II Język koreański i japoński

J 4.30 II Język koreański
J 4.30.1 II Słowniki
J 4.30.2 II Językoznawstwo
J 4.30.2.1 II Gramatyka
J 4.30.4 II Literatura
J 4.30.5 II Historia
J 4.30.6 II Kultura
J 4.30.7 II Socjologia
J 4.30.8 II Religia

J 4.31 II Język japoński
J 4.31.1 II Słowniki
J 4.31.11.1 II Słowniki japońskie jednojęzyczne
J 4.31.11.2 II Słowniki japońskie dwujęzyczne
J 4.31.11.3 II Słowniki specjalistyczne
J 4.31.11.4 II Słowniki kanji
J 4.31.13 II Językoznawstwo
J 4.31.13.1 II Językoznawstwo (ogólnie)
J 4.31.13.2 II Gramatyka japońska
J 4.31.13.3 II Języki świata, Ainu
J 4.31.2 II Literatura japońska
J 4.31.2.1 II Antologie
J 4.31.21 II Historia i krytyka literatury japońskiej
J 4.31.22 II Poezja
J 4.31.23 II Literatura klasyczna
J 4.31.24 II Proza (sylabicznie AIUEO)
J 4.31.25 II Literatura obca w języku japońskim
J 4.31.27 II Literatura popularna (manga)
J 4.31.3 II Sztuka spektaklu
J 4.31.31 II Teatr (ogólnie)
J 4.31.31.1 II Teatr nō, kyōgen
J 4.31.31.2 II Teatr kabuki, bunraku
J 4.31.31.3 II Teatr shingeki, współczesny
J 4.31.32 II Kino
J 4.31.4 II Religia
J 4.31.41 II Buddyzm
J 4.31.42 II Zen
J 4.31.43 II Shintōizm, mitologia
J 4.31.44 II Chrześcijaństwo
J.4.31.45 II Filozofia, historia myśli
J 4.31.5 II Historia Japonii
J 4.31.51 II Historia ogólna
J 4.31.52 II Przed 1600 (starożytność, średniowiecze)
J 4.31.53 II 1600-1868 (Edo)
J 4.31.54 II 1868-1912 (Meiji-Taishō)
J 4.31.55 II 1912-1945 (militaryzm)
J 4.31.56 II Po 1945 (powojenna)
J 4.31.57 II Biografie
J 4.31.6 II Encyklopedie
J 4. 31. 61 II Geografia/przewodniki
J.4.31.62 II Roczniki statystyczne
J 4.31.7 II Cywilizacja/kultura japońska
J 4.31.71 II Społeczeństwo
J 4.31.71.1 II Rodzina, kobiety, gender
J 4.31.71.2 II Edukacja
J 4.31.71.3 II Wieś
J 4.31.71.4 II Media, społeczeństwo informacyjne
J 4.31.71.5 II Komunikacja międzykulturowa
J 4.31.71.6 II Opieka społeczna, zdrowie
J 4.31.71.7 II Społeczeństwo – różne
J 4.31.72 II Psychologia, poradniki
J 4.31.73 II Polityka
J 4.31.73.1 II Prawo
J 4.31.74 II Gospodarka
J 4.31.75 II Stosunki międzynarodowe/ Azja Wschodnia
J 4.31.76 II Sztuka japońska (ogólnie)
J 4.31.76.1 II Malarstwo, kaligrafia, drzeworyty
J 4.31.76.2 II Muzyka
J 4.31.76.3 II Architektura, rzeźba
J 4.31.76.4 II Ogrody, bonsai, ikebana
J 4.31.76.5 II Sztuka użytkowa (wzornictwo, kimono)
J 4.31.76.6 II Ceramika, chanoyu,
J 4.31.76.7 II Kuchnia, sake
J 4.31.76.8 II Sztuka japońska w zbiorach muzealnych
J 4.31.77 II Sztuki walki (budō)

J 4.4 II Języki kaukaskie
J 4.40 II Język gruziński

J 4.5 II Języki austroazjatyckie

J 4.50 II Język khmerski

J 4.51 II Język wietnamski
J 4.51.1 II Słowniki
J 4.51.2 II Językoznawstwo
J 4.51.4 II Literatura
J 4.51.5 II Historia
J 4.51.6 II Kultura

J 4.6 II Języki chińsko-tybetańskie (kam-taj=dajskie, np. szan, sek; miao-yao=jaoskie=lu-
mien, tai lue=tai lu)

J 4.60 II Język chiński
J 4.60.0 II Bibliografie, konferencje, opracowania ogólne
J 4.60.1 II Słowniki
J 4.60.3 II Filologia. Językoznawstwo
J 4.60.3.1 II Dialekty
J 4.60.4 II Literatura
J 4.60.4.1 II Literatura klasyczna
J 4.60.4.2 II Literatura współczesna
J 4.60.4.3 II Nauka o literaturze
J 4.60.5 II Historia
J 4.60.6 II Kultura i sztuka
J 4.60.7 II Geografia i podróże
J 4.60.8 II Politologia, socjologia, ekonomia
J 4.60.9 II Religia, filozofia, medycyna

TCZS Tajwańskie Centrum Zbiorów Sinologicznych
F TCZS II Filozofia
H TCZS II Historia
J TCZS II Językoznawstwo
K TCZS II Kultura
L TCZS II Literatura
P TCZS II Polityka
R TCZS II Religia
S TCZS II Socjologia
SZ TCZS II Sztuka
V TCZS II Varia

J 4.61 II Język tajski
J 4.61.1 II Słowniki
J 4.61.2 II Językoznawstwo
J 4.61.4 II Literatura
J 4.61.5 II Historia
J 4.61.6 II Kultura

J 4.62 II Języki tybeto-birmańskie (język newari)

J 4.7 II Języki austronezyjskie (język bugijski, minangkabau, jawajski)
J 4.70 II Język indonezyjski

J 4.8 II Afrykanistyka (języki bantu inne niż suahili, czadyjskie np. hausa, mande np. loma,
język fula)

J 4.80 II Język suahili
J 4.80.1 II Słowniki
J 4.80.2 II Językoznawstwo
J 4.80.4 II Literatura
J 4.80.5 II Poradniki
J 4.80.6 II Kultura

J 4.9 II Języki izolowane i inne języki pozaindoeuropejskie
J 4.90 II Języki zwane paleoazjatyckimi
J 4.92 II Języki izolowane

J 4.92.1 II Język baskijski
J 4.92.1.0 II Opracowania ogólne
J 4.92.1.1 II Słowniki
J 4.92.1.2 II Językoznawstwo
J 4.92.1.3 II Literatura

J 4.92.2 II Języki indiańskie

J 5 II Języki sztuczne
J 5.1 II Język esperanto