Praktyki studenckie

Informujemy o możliwości odbywania w bibliotece praktyk studenckich.
W sprawie praktyk prosimy kontaktować się z p. Karoliną Fabiś, fabiska@amu.edu.pl