Struktura organizacyjna

Alfabetyczna lista pracowników:

Telefon służbowy: 61 829 37 68
Kategorie: Dział Opracowania Zbiorów
Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 57
Kategorie: Dział Udostępniania i Informacji Naukowej
Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 57
Kategorie: Dział Udostępniania i Informacji Naukowej
Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 58
Kategorie: Dział Opracowania Zbiorów
Do góry.
Kierownik Działu Gromadzenia Zbiorów
Telefon służbowy: 61 829 37 68
Kategorie: Dział Gromadzenia Zbiorów
Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 58
Kategorie: Dział Udostępniania i Informacji Naukowej
Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 68
Kategorie: Dział Opracowania Zbiorów
Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 57
Kategorie: Dział Udostępniania i Informacji Naukowej
Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 57
Kategorie: Stanowisko ds. praktyk, szkoleń i promocji
Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 68
Kategorie: Dział Gromadzenia Zbiorów
Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 57
Kategorie: Dział Udostępniania i Informacji Naukowej
Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 57
Kategorie: Dział Gromadzenia Zbiorów
Do góry.
Kierownik biblioteki
Telefon służbowy: 61 829 37 56
Kategorie: Kierownik biblioteki
Do góry.
Kierownik Działu Udostępniania i Informacji Naukowej
Telefon służbowy: 61 829 37 57
Kategorie: Dział Udostępniania i Informacji Naukowej
Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 59
Kategorie: Stanowisko ds. informatycznych
Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 58
Kategorie: Dział Udostępniania i Informacji Naukowej
Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 58
Kategorie: Dział Udostępniania i Informacji Naukowej
Do góry.
Kierownik Działu Opracowania Zbiorów
Telefon służbowy: 61 829 37 68
Kategorie: Dział Opracowania Zbiorów
Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 68
Kategorie: Dział Gromadzenia Zbiorów
Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 56
Kategorie: Dział Udostępniania i Informacji Naukowej
Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 68
Kategorie: Dział Gromadzenia Zbiorów
Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 57
Kategorie: Dział Opracowania Zbiorów
Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 57
Kategorie: Dział Udostępniania i Informacji Naukowej
Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 68
Kategorie: Dział Gromadzenia Zbiorów
Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 57
Kategorie: Dział Udostępniania i Informacji Naukowej
Do góry.