Struktura organizacyjna

Alfabetyczna lista pracowników:

Telefon służbowy: 61 829 37 68
Kategorie: Dział Opracowania Zbiorów
Zaktualizowane 11 miesięcy temu. Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 57
Kategorie: Dział Udostępniania i Informacji Naukowej
Zaktualizowane 11 miesięcy temu. Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 57
Kategorie: Dział Udostępniania i Informacji Naukowej
Zaktualizowane 11 miesięcy temu. Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 58
Kategorie: Dział Udostępniania i Informacji Naukowej
Zaktualizowane 7 miesięcy temu. Do góry.
Kierownik Działu Gromadzenia Zbiorów
Telefon służbowy: 61 829 37 68
Kategorie: Dział Gromadzenia Zbiorów
Zaktualizowane 11 miesięcy temu. Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 68
Kategorie: Dział Opracowania Zbiorów
Zaktualizowane 11 miesięcy temu. Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 58
Kategorie: Dział Udostępniania i Informacji Naukowej
Zaktualizowane 11 miesięcy temu. Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 68
Kategorie: Dział Opracowania Zbiorów
Zaktualizowane 10 miesięcy temu. Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 57
Kategorie: Dział Udostępniania i Informacji Naukowej
Zaktualizowane 5 miesięcy temu. Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 57
Kategorie: Stanowisko ds. praktyk, szkoleń i promocji
Zaktualizowane 11 miesięcy temu. Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 68
Kategorie: Dział Gromadzenia Zbiorów
Zaktualizowane 10 miesięcy temu. Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 57
Kategorie: Dział Udostępniania i Informacji Naukowej
Zaktualizowane 11 miesięcy temu. Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 57
Kategorie: Dział Gromadzenia Zbiorów
Zaktualizowane 5 miesięcy temu. Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 58
Kategorie: Dział Opracowania Zbiorów
Zaktualizowane 11 miesięcy temu. Do góry.
Kierownik biblioteki
Telefon służbowy: 61 829 37 56
Kategorie: Kierownik biblioteki
Zaktualizowane 10 miesięcy temu. Do góry.
Kierownik Działu Udostępniania i Informacji Naukowej
Telefon służbowy: 61 829 37 57
Kategorie: Dział Udostępniania i Informacji Naukowej
Zaktualizowane 10 miesięcy temu. Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 59
Kategorie: Stanowisko ds. informatycznych
Zaktualizowane 11 miesięcy temu. Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 58
Kategorie: Dział Udostępniania i Informacji Naukowej
Zaktualizowane 11 miesięcy temu. Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 58
Kategorie: Dział Udostępniania i Informacji Naukowej
Zaktualizowane 11 miesięcy temu. Do góry.
Kierownik Działu Opracowania Zbiorów
Telefon służbowy: 61 829 37 68
Kategorie: Dział Opracowania Zbiorów
Zaktualizowane 11 miesięcy temu. Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 68
Kategorie: Dział Gromadzenia Zbiorów
Zaktualizowane 11 miesięcy temu. Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 56
Kategorie: Dział Udostępniania i Informacji Naukowej
Zaktualizowane 11 miesięcy temu. Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 68
Kategorie: Dział Gromadzenia Zbiorów
Zaktualizowane 10 miesięcy temu. Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 57
Kategorie: Dział Opracowania Zbiorów
Zaktualizowane 11 miesięcy temu. Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 57
Kategorie: Dział Udostępniania i Informacji Naukowej
Zaktualizowane 11 miesięcy temu. Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 68
Kategorie: Dział Gromadzenia Zbiorów
Zaktualizowane 10 miesięcy temu. Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 57
Kategorie: Dział Udostępniania i Informacji Naukowej
Zaktualizowane 11 miesięcy temu. Do góry.