Struktura organizacyjna

Alfabetyczna lista pracowników:

Telefon służbowy: 61 829 37 68
Dział Opracowania Zbiorów
Zaktualizowane 2 miesiące temu. Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 57
Dział Udostępniania i Informacji Naukowej
Zaktualizowane 2 miesiące temu. Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 57
Dział Udostępniania i Informacji Naukowej
Zaktualizowane 2 miesiące temu. Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 57
Dział Udostępniania i Informacji Naukowej
Zaktualizowane 2 miesiące temu. Do góry.
Kierownik Działu Gromadzenia Zbiorów
Telefon służbowy: 61 829 37 68
Dział Gromadzenia Zbiorów
Zaktualizowane 2 miesiące temu. Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 68
Dział Opracowania Zbiorów
Zaktualizowane 2 miesiące temu. Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 58
Dział Udostępniania i Informacji Naukowej
Zaktualizowane 2 miesiące temu. Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 68
Dział Opracowania Zbiorów
Zaktualizowane 1 miesiąc temu. Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 29 32
Czytelnia Instytutu Lingwistyki Stosowanej
Zaktualizowane 2 miesiące temu. Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 57
Stanowisko ds. praktyk, szkoleń i promocji
Zaktualizowane 2 miesiące temu. Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 68
Dział Gromadzenia Zbiorów
Zaktualizowane 1 miesiąc temu. Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 57
Dział Udostępniania i Informacji Naukowej
Zaktualizowane 2 miesiące temu. Do góry.
Kierownik Czytelni Instytutu Lingwistyki Stosowanej
Telefon służbowy: 61 829 29 32
Czytelnia Instytutu Lingwistyki Stosowanej
Zaktualizowane 2 miesiące temu. Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 58
Dział Opracowania Zbiorów
Zaktualizowane 2 miesiące temu. Do góry.
Kierownik biblioteki
Telefon służbowy: 61 829 37 56
Kierownik biblioteki
Zaktualizowane 1 miesiąc temu. Do góry.
Kierownik Działu Udostępniania i Informacji Naukowej
Telefon służbowy: 61 829 37 57
Dział Udostępniania i Informacji Naukowej
Zaktualizowane 1 miesiąc temu. Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 59
Stanowisko ds. informatycznych
Zaktualizowane 2 miesiące temu. Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 58
Dział Udostępniania i Informacji Naukowej
Zaktualizowane 2 miesiące temu. Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 58
Dział Udostępniania i Informacji Naukowej
Zaktualizowane 2 miesiące temu. Do góry.
Kierownik Działu Opracowania Zbiorów
Telefon służbowy: 61 829 37 68
Dział Opracowania Zbiorów
Zaktualizowane 2 miesiące temu. Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 68
Dział Gromadzenia Zbiorów
Zaktualizowane 2 miesiące temu. Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 56
Dział Udostępniania i Informacji Naukowej
Zaktualizowane 2 miesiące temu. Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 68
Dział Gromadzenia Zbiorów
Zaktualizowane 1 miesiąc temu. Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 57
Dział Opracowania Zbiorów
Zaktualizowane 2 miesiące temu. Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 57
Dział Udostępniania i Informacji Naukowej
Zaktualizowane 2 miesiące temu. Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 68
Dział Gromadzenia Zbiorów
Zaktualizowane 1 miesiąc temu. Do góry.
Telefon służbowy: 61 829 37 57
Dział Udostępniania i Informacji Naukowej
Zaktualizowane 2 miesiące temu. Do góry.