Zasady udostępniania

Zasady korzystania z BFN

 

 1. Biblioteka aktywuje konta biblioteczne dla: pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Neofilologii i Wydziału Anglistyki UAM. Konta biblioteczne aktywowane są na rok akademicki. Co roku konto należy aktualizować w wypożyczalni lub zdalnie.
 1. Prawo wypożyczenia na zewnątrz mają:
Rodzaj czytelnika Rodzaj i ilość wypożyczanych materiałów Czas wypożyczenia Przedłużenie
Pracownicy naukowi
Wydziału Neofilologii i Wydziału Anglistyki
Książki – 50 vol.
Materiały av, dublety czasopism – 6 vol.Książki z kolekcji Biblioteki Niemieckiej – 5 vol.
365 dni
7 dni30 dni
2 x 180 dni
—2 x 14 dni
Doktoranci
Wydziału Neofilologii i Wydziału Anglistyki
Książki – 30 vol.
Materiały av, dublety czasopism – 6 vol.Książki z kolekcji Biblioteki Niemieckiej – 5 vol.
180 dni
7 dni30 dni
2 x 90 dni
—2 x 14 dni
Inni pracownicy
Wydziału Neofilologii i Wydziału Anglistyki
Książki – 20 vol.
Materiały av, dublety czasopism – 6 vol.Książki z kolekcji Biblioteki Niemieckiej – 5 vol.
60 dni
7 dni30 dni
2 x 30 dni
—2 x 14 dni
Studenci
Wydziału Neofilologii i Wydziału Anglistyki
——————
Studenci wielu wydziałów UAM
——————
Studenci programu Erasmus
na Wydz. Neofilologii i Wydz. Anglistyki
Książki – 20 vol.
Materiały av, dublety czasopism – 6 vol.Książki z kolekcji Biblioteki Niemieckiej – 5 vol.
60 dni
7 dni30 dni
2 x 30 dni
—2x 14 dni
Studenci wielu wydziałów
(dwa kierunki na Wydziale Neofilologii i/lub Wydziału Anglistyki)
Książki – 25 vol.
Materiały av, dublety czasopism – 6 vol.Książki z kolekcji Biblioteki Niemieckiej – 5 vol.
60 dni
7 dni30 dni
2 x 30 dni
—2 x 14 dni
Studenci studiów podyplomowych
Wydziału Neofilologii i Wydziału Anglistyki
Książki – 20 vol.
Materiały av, dublety czasopism – 6 vol.Książki z kolekcji Biblioteki Niemieckiej – 5 vol.
60 dni
7 dni30 dni
2 x 30 dni
—2 x 14 dni
Studenci programu Most i innych programów Wydziału Neofilologii i Wydziału Anglistyki Książki – 10 vol.
Materiały av, dublety czasopism – 6 vol.Książki z kolekcji Biblioteki Niemieckiej – 5 vol.
60 dni
7 dni30 dni
2 x 30 dni
—2 x 14 dni
Pracownicy naukowi, doktoranci, studenci i inni pracownicy pozostałych jednostek UAM Książki – 10 vol.
Materiały av, dublety czasopism – 4 vol.Książki z kolekcji Biblioteki Niemieckiej – 5 vol.
60 dni
7 dni30 dni
2 x 30 dni
—2 x 14 dni
Osoby spoza UAM

po opłaceniu kaucji

Książki – 3 vol.

Książki z kolekcji Biblioteki Niemieckiej – 5 vol.

30 dni

30 dni

2 x 14 dni

 

 1. Książki z płytą CD lub innym towarzyszącym materiałem bibliotecznym należy wypożyczać i zwracać wyłącznie w wypożyczalni BFN (nie można korzystać z urządzeń do samodzielnego wypożyczania i wrzutni).
 1. Książki udostępniane na specjalnych zasadach wypożyczane są na 7 dni bez możliwości przedłużania.
 1. Korzystanie z zasobów Biblioteki Filologicznej Novum odbywa się głównie samoobsługowo w systemie wolnego dostępu do półek.
 1. Materiały biblioteczne znajdujące się w magazynie zamkniętym zamawia się poprzez czytelne wypełnienie rewersów. Realizacja zamówień odbywa się cztery razy dziennie, o godz.: 8.00, 11.00, 13.00, 16.00.
  Jednorazowo można złożyć zamówienie na 10 woluminów książek lub 10 roczników czasopism. Biblioteka rezerwuje książki i czasopisma zamówione z magazynu przez okres nie dłuższy niż 7 dni.
 1. Udostępnianie na zajęcia materiałów bibliotecznych BFN dla pracowników i studentów Wydziału Neofilologii i Wydziału Anglistyki UAM odbywa się na zasadzie wypożyczenia na konto czytelnika u dyżurującego bibliotekarza.
  Wypożyczone materiały należy zwrócić niezwłocznie po zajęciach.
  Za nieterminowy zwrot pozycji, wymienionych w niniejszym punkcie, pobiera się karę według tabeli opłat.
 1. Wszyscy czytelnicy BFN mają możliwość wypożyczania książek z kolekcji Biblioteki Niemieckiej zgodnie z tabelą wypożyczeń.
 1. Do bezpłatnego korzystania ze zbiorów BFN na miejscu uprawnieni są: a) studenci, doktoranci, pracownicy, pracownicy emerytowani wyższych uczelni państwowych oraz uczniowie i nauczyciele szkół państwowych na podstawie:
  – legitymacji studenckiej,
  – legitymacji pracowniczej lub innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie,
  – legitymacji szkolnej
  – osoby niezwiązane ze szkołami i uczelniami państwowymi – raz na pół roku.
 1. Biblioteka nie wypożycza na zewnątrz:
  a) druków zwartych wydanych do 1945 r. (z wyjątkiem popularnych wydań, np. lektur),
  b) książek oznaczonych „do korzystania na miejscu” (oznaczonych kolorowym paskiem na grzbiecie),
  c) książek rzadkich, szczególnie cennych lub uszkodzonych,
  d) czasopism,
  e) materiałów audiowizualnych oznaczonych „do korzystania na miejscu”,
  f) wydawnictw encyklopedycznych, słowników.
 1. Kopiowanie materiałów bibliotecznych BFN możliwe jest wyłącznie na miejscu w systemie samoobsługowym:
  – nieodpłatnie na skanerach przy użyciu własnych urządzeń pamięci przenośnej (pendrive),
  – odpłatnie na kserokopiarce.
 1. Prace licencjackie, magisterskie i doktorskie udostępnia się tylko pracownikom naukowym i doktorantom Wydziału Neofilologii i Wydziału Anglistyki UAM wyłącznie na miejscu.
 1. Do kopiowania nie udostępnia się:
  a) druków zwartych i czasopism wydanych do roku 1945 (z wyjątkiem udostępniania do celów badawczych druków będących w dobrym stanie zachowania, za zgodą kierownika biblioteki),
  b) druków będących w złym stanie zachowania bez względu na rok wydania,
  c) prac licencjackich i magisterskich.