Zasady korzystania z Biblioteki Filologicznej Novum

1. Biblioteka aktywuje konta biblioteczne dla: pracowników, doktorantów i studentów UAM, czytelników Biblioteki Niemieckiej oraz czytelników kaucyjnych spoza UAM. Konta biblioteczne aktywowane są na rok akademicki. Co roku konto należy aktualizować w wypożyczalni lub zdalnie.

2. Prawo wypożyczenia na zewnątrz mają:

Rodzaj czytelnikaRodzaj i ilość wypożyczanych materiałówCzas wypożyczeniaPrzedłużenie
Pracownicy naukowi Wydziałów: Neofilologii, Anglistyki i EtnolingwistykiKsiążki – 50 wol.
Książki z kolekcji Biblioteki Niemieckiej – 10 wol. Materiały wypożyczane na specjalnych zasadach – 6 wol.
365 dni
30 dni
7 dni
2 x 180 dni
2 x 14 dni
Doktoranci Wydziałów: Neofilologii, Anglistyki i EtnolingwistykiKsiążki – 30 wol.
Książki z kolekcji Biblioteki Niemieckiej – 10 wol. Materiały wypożyczane na specjalnych zasadach – 6 wol.
180 dni
30 dni
7 dni
2 x 90 dni
2 x 14 dni
Inni pracownicy Wydziałów: Neofilologii, Anglistyki i EtnolingwistykiKsiążki – 20 wol.
Książki z kolekcji Biblioteki Niemieckiej – 10 wol. Materiały wypożyczane na specjalnych zasadach – 6 wol.
60 dni
30 dni
7 dni
2 x 30 dni
2 x 14 dni
Czytelnicy rekomendacyjni: projektowi związani z wydziałem (granty), tymczasowi (nieetatowi), stażyści, wizytujący, doktoranci eksternistyczni Książki – 5 wol. Książki z kolekcji Biblioteki Niemieckiej – 5 wol.30 dni
30 dni

Studenci Wydziałów: Neofilologii, Anglistyki i Etnolingwistyki
Studenci wielu wydziałów UAM
Książki – 20 wol. 
Książki z kolekcji Biblioteki Niemieckiej – 10 wol. Materiały wypożyczane na specjalnych zasadach – 6 wol.
60 dni
30 dni
7 dni
2 x 30 dni
2 x 14 dni
Studenci studiów podyplomowych
Wydziałów: Neofilologii, Anglistyki i Etnolingwistyki
Książki – 20 wol.
Książki z kolekcji Biblioteki Niemieckiej – 10 wol. Materiały wypożyczane na specjalnych zasadach – 6 wol.
60 dni
30 dni
7 dni
2 x 30 dni
2 x 14 dni
Studenci programu Most i innych programów Wydziałów: Neofilologii, Anglistyki i EtnolingwistykiKsiążki – 10 wol.
Książki z kolekcji Biblioteki Niemieckiej – 10 wol. Materiały wypożyczane na specjalnych zasadach – 6 wol.
60 dni
30 dni
7 dni
2 x 30 dni
2 x 14 dni
Pracownicy, doktoranci i studenci pozostałych jednostek UAMKsiążki – 10 wol.
Książki z kolekcji Biblioteki Niemieckiej – 10 wol. Materiały wypożyczane na specjalnych zasadach – 6 wol.
60 dni
30 dni
7 dni
2 x 30 dni
2 x 14 dni
Osoby spoza UAM po opłaceniu kaucjiKsiążki z kolekcji BFN – 3 wol. po opłaceniu kaucji
Książki z kolekcji Biblioteki Niemieckiej – 5 wol.
30 dni
30 dni

3. Do bezpłatnego korzystania ze zbiorów BFN na miejscu uprawnieni są:
a) studenci, doktoranci, pracownicy, pracownicy emerytowani wyższych uczelni państwowych oraz uczniowie i nauczyciele szkół państwowych na podstawie:
– legitymacji studenckiej,
– legitymacji pracowniczej lub innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie,
– legitymacji szkolnej
b) osoby niezwiązane ze szkołami i uczelniami państwowymi – raz na pół roku.

4. Korzystanie z zasobów Biblioteki Filologicznej Novum odbywa się głównie samoobsługowo w systemie wolnego dostępu do półek.

5. Materiały biblioteczne znajdujące się w magazynie zamkniętym zamawia się poprzez czytelne wypełnienie rewersów. Realizacja zamówień odbywa się w ciągu godziny od złożenia rewersu u dyżurnego bibliotekarza przy głównej ladzie BFN. Jednorazowo można złożyć zamówienie na 10 woluminów książek lub 10 roczników czasopism. Biblioteka rezerwuje książki i czasopisma zamówione z magazynu przez okres nie dłuższy niż 7 dni.

6. Materiały udostępniane na specjalnych zasadach wypożyczane są na 7 dni bez możliwości przedłużania.

7. Książki z płytą CD lub innym towarzyszącym materiałem bibliotecznym należy wypożyczać i zwracać wyłącznie w wypożyczalni BFN (nie można korzystać z urządzeń do samodzielnego wypożyczania i wrzutni).

8. Udostępnianie na zajęcia materiałów bibliotecznych BFN dla pracowników i studentów Wydziałów Neofilologii, Anglistyki i Etnolingwistyki UAM odbywa się na zasadzie wypożyczenia na konto czytelnika u dyżurującego bibliotekarza. Wypożyczone materiały należy zwrócić niezwłocznie po zajęciach.

9. Za nieterminowy zwrot wypożyczonych pozycji, pobiera się karę według tabeli opłat.

10. W razie zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik jest zobowiązany dostarczyć identyczny egzemplarz lub przekazać, w uzgodnieniu z pracownikiem biblioteki, inną wartościową książkę, zgodną z zasadami polityki gromadzenia zbiorów. Poprzez uregulowanie zobowiązań wobec biblioteki czytelnik nie nabywa prawa własności do zniszczonej lub zagubionej książki.

11. Biblioteka nie wypożycza na zewnątrz:
a) książek wydanych przed 1945 r. (z wyjątkiem popularnych wydań, np. lektur),
b) książek oznaczonych „do korzystania na miejscu” (oznaczonych kolorowym paskiem na grzbiecie),
c) książek rzadkich, szczególnie cennych lub uszkodzonych,
d) czasopism (z wyjątkiem dubletów),
e) materiałów audiowizualnych oznaczonych „do korzystania na miejscu”, f) prac dyplomowych.

12. Kopiowanie materiałów bibliotecznych BFN możliwe jest wyłącznie na miejscu w systemie samoobsługowym:
– nieodpłatnie na skanerach przy użyciu własnych urządzeń pamięci przenośnej (pendrive),
– odpłatnie na kserokopiarce.

13. Prace licencjackie, magisterskie i doktorskie udostępnia się tylko pracownikom naukowym i doktorantom Wydziałów Neofilologii, Anglistyki i Etnolingwistyki UAM wyłącznie na miejscu.

14. Do kopiowania nie udostępnia się:
a) książek i czasopism wydanych przed 1945 r. (z wyjątkiem udostępniania do celów badawczych druków będących w dobrym stanie zachowania, za zgodą kierownika biblioteki),
b) druków będących w złym stanie zachowania bez względu na rok wydania,
c) prac dyplomowych.